Háromoldalú szakmai konferencia Szombathelyen

2016. január 18. napján a Szombathelyi Törvényszék Büntető Kollégiuma háromoldalú konferenciát szervezett a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, illetve a Vas Megyei Főügyészség részvételével.

A konferencia célja a bv. intézet előterjesztéseit érintő egységes joggyakorlat kialakítása, illetve a büntetés-végrehajtással kapcsolatos jogalkalmazási kérdések megvitatása volt.

Az értekezleten részt vettek a Szombathelyi Törvényszék Büntető Kollégiumának tagjai, a büntetés-végrehajtási bírák, továbbá a Vas Megyei Főügyészség részéről dr. Hegedűs László főügyészségi csoportvezető ügyész és dr. Kovács Mihály főügyészségi ügyész, a Szombathelyi Országos Bv. Intézet részéről dr. Unger Petra bv. őrnagy és Krucsai Mária bv. alezredes.

Az értekezleten megállapításra került, hogy a Szombathelyi Országos Bv. Intézet fogvatartotti létszáma a 2015. májusi 800 főről 2016. január 18-ig 1337 főre emelkedett, ami 95%-os kihasználtságot jelent, a 100 %-os kihasználtság (1476 fogvatartott) néhány héten belül megvalósul.

A megnövekedett ügyteher miatt vált szükségessé, hogy a büntetés-végrehajtási ügyek megalapozottságának, időszerűségének biztosítása érdekében a bv. intézet előterjesztései pontosan tartalmazzák a bv. bírók döntéséhez szükséges adatokat.

Ennek érdekében a résztvevők megállapodtak azokban a főbb követelményekben, amelyeket az egyes büntetés-végrehajtási ügyekkel kapcsolatban a bv. intézet előterjesztéseinek feltétlenül tartalmaznia kell.

A résztvevők az értekezletet sikeresnek tartották, dr. Rácz József büntető kollégiumvezető tájékoztatása szerint a hasonló jellegű megbeszélések a jövőben rendszeressé válnak.

Szombathely, 2016. január 26.