Határon átívelő együttműködési megállapodás

Az igazságszolgáltatás történeti kutatására is lehetőséget teremt az az együttműködési megállapodás, amely a Nagyváradi Törvényszék és a Debreceni Törvényszék között jött létre. A megállapodást Constantin Manolui, a Nagyváradi Törvényszék és dr. Kahler Ilona, a Debreceni Törvényszék elnöke látta el kézjegyével.
 
A két szervezet kapcsolata nem újkeletű. A Debreceni Törvényszék elnöke 2013 elején vette fel a kapcsolatot a Nagyváradi Törvényszék elnökével. A kezdeményezés hátterében a Debreceni Járásbíróság titkárai állnak, akik úgy gondolták, a szomszédos országbeli külföldi oktatásnak is komoly hozadéka lehet szakmai tapasztalataik bővítése terén. A kapcsolatfelvétel első állomásaként 2013 februárjában több büntető és polgári ügyszakban tevékenykedő titkár vett részt a Nagyváradi Törvényszék által tartott szakmai oktatáson. A debreceni delegáció megismerhette a Nagyváradi Törvényszék ítélkezési tevékenységét, előadást hallgathatott meg a román jog és az Európai Uniós jog kapcsolódási pontjairól, a romániai jogrendszerről, a romániai büntetőjog gyakorlatáról. A leendő bírák a rendhagyó oktatás keretében egy törvényszéki tárgyaláson is részt vettek.
 
Dr. Kahler Ilona az aláírás alkalmával kiemelte: szükséges és hasznos tisztában lennünk egymás nemzeti jogával, illetve a nemzeti jog és az Európai Uniós jog kapcsolatával. Erre az együttműködés mindenképpen lehetőséget ad. A Debreceni Törvényszék elnöke megemlítette a Debrecenben működő bíróságtörténeti kutatócsoportot, amely szintén komoly információk birtokába kerülhet a közös igazságszolgáltatási múltat illetően.
 
Constantin Manolui hangsúlyozta: szeretné, ha a találkozók a jövőben rendszeressé válnának és további tartalmakkal bővülne a keretmegállapodás. A Nagyváradi Törvényszék elnöke gratulált azoknak a titkároknak, akik a tavalyi tanulmányútjuk után járó pontoknak is köszönhették bírói kinevezésüket.
 
A mostani megállapodás új távlatokat nyithat a nemzetközi együttműködésben. A történeti kutatásokhoz a közös igazságszolgáltatási múlt adhat kiindulópontot. A történelmi Magyarországon a 19. század végén reformálták meg az igazságszolgáltatás rendszerét, a Budapesti és a Kolozsvári Királyi Ítélőtáblák mellett az 1890-ben meghirdetett igazságügyi reform alapján jött létre többek között a debreceni és a nagyváradi királyi tábla is. A szakmai együttgondolkodás, a bírák szakmai előmenetele, oktatása szempontjából a két törvényszéknek, Debrecen és Nagyvárad igazságszolgáltatásának évszázados gyökerei vannak. 
 
A jövőben a közös képzési program is folytatódhat, a nagyváradi bírák – titkárok Debrecenben, a debreceni bírák – titkárok Nagyváradon gazdagíthatják szakmai ismereteiket, tapasztalataikat.
 
Debrecen, 2014. július 10.