Igazságszolgáltatás Európai Napja a Kecskeméti Járásbíróságon

Az Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából, 2015. október 20-án a kecskeméti Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola két osztályának tanulói látogattak el a Kecskeméti Járásbíróságra a „Nyitott Bíróság” program-sorozat keretében.

Az iskola 9. és 11. osztályos diákjait a Kecskeméti Járásbíróság elnökhelyettese, dr. Siposné dr. Zentai Anita köszöntötte, aki tájékoztatta a tanulókat az Európa-szerte, minden év októberében megrendezésre kerülő Igazságszolgáltatás Európai Napjáról, melynek célja a polgári igazságszolgáltatás és a bíróságok működésének bemutatása, ismertetése.

A megnyitót követően, a program felvezetéseként dr. Salamon Enikő bíró az élet területeiről olyan polgári peres eljárás alapjául szolgáló eseteket emelt ki, amellyel a hallgatóság a mindennapok során találkozhat.

A délelőtt folyamán a diákok egy utazási szerződéssel kapcsolatos jogvita első tárgyalásán vehettek részt, amelyen keresztül a polgári peres eljárásban részt vevő eljárási szereplőket, valamint az eljárás folyamatát ismerhették meg. A tárgyalás végeztével dr. Salamon Enikő a szerződés megkötésével járó felelősségről is beszélt a hallgatóságnak. Azt követően kérdéseiket tehették fel a diákok, akik nagy érdeklődést mutattak a bizonyítási eszközök eljárásban történő értékelése iránt.

A rendezvény zárásaként Pulainé dr. Horváth Hajnalka bírósági titkár a közvetítői eljárásról, annak szerepéről tartott előadást az érdeklődőknek, amelyben felhívta a diákok figyelmét a kommunikáció és az empátia fontosságára, valamint beszélt a mediáció és a peres eljárás közötti különbségekről.

Kecskemét, 2015. november 3.