Igazságügyi osztályfőnöki óra a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunhegyesen

A Szolnoki Törvényszék illetékességi területén működő Karcagi Járásbíróság a "Nyitott Bíróság" programban példaértékű aktivitással dolgozik a fiatal generációk, elsődlegesen a közép és általános iskolás diákok igazságszolgáltatással, és a bíróságok működésével kapcsolatos ismereteinek bővítésén, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy idén ősszel, mindössze két hét leforgása alatt közel félezer diákot szólítottak meg. Az Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából 2016. október 28-án a karcagi Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárban a karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Karcagi Nagykun Református Gimnázium, összesen tizenegy osztálya, 318 tanulójának, míg november 11-én a Karcagi Szakképzési Centrum kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma tornacsarnokában, az iskola hat osztálya, 126 diákjának tartottak igazságügyi osztályfőnöki órát. Kunhegyesen Metzinger Ferenc, a Karcagi Szakképzési Centrum kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatója és dr. Gy. Molnár Sándor, a Karcagi Járásbíróság elnöke közösen nyitotta meg a rendezvényt, amin a járásbíróság elnöke, és két másik bírája tartott előadást.
 
Dr. Gy. Molnár Sándor, a járásbíróság büntetőbíróként ítélkező, speciálisan a fiatalkorúak büntetőügyeire szakosodott elnöke előadásában röviden bemutatta az Országos Bírósági Hivatal által 2012 novemberében meghirdetett "Nyitott Bíróság" programot, melynek elsődleges célja az állampolgárok igazságszolgáltatással, és a bírósági szervezettel kapcsolatos ismereteinek bővítése, de emellett nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a fiatalkorúak elkövetővé, illetőleg áldozattá válásának megelőzésére is. A program célkitűzéseinek szellemében ezt követően előbb a hatalmi ágakról, a bíróságok szerepéről és szervezetéről, a bíróvá válás feltételeiről és folyamatáról, valamint a bíróságok és az ítélkező bírák pártatlanságának, és függetlenségének fontosságáról, majd a fiatalkorúak bírósági eljárásokban betöltött szerepéről beszélt. A diákokat részletesen tájékoztatta a fiatalkorúakat a büntetőeljárások során megillető jogokról, és az ezen eljárásokban rájuk háruló kötelezettségekről. Végül a prevenció jegyében a közösségi oldalakon rájuk leselkedő veszélyekről, és az ezen oldalakon gyakran megvalósuló jogsértések büntető, és polgári jogi jogkövetkezményeiről beszélt.
dr. Tárnoki Györgyi bíró prezentációja
 
Az elnök előadását követően a Karcagi Járásbíróságon szintén büntetőbíróként ítélkező, és az elnökhöz hasonlóan a fiatalkorúak büntetőügyeire szakosodott bíró, dr. Tárnoki Györgyi prezentációjában a fiatalok körében leggyakrabban előforduló bűncselekményekre, és azok lehetséges jogkövetkezményeire hívta fel a hallgatóság figyelmét, és maga is kitért a büntetőeljárásban a fiatalkorúakat vádlottként, tanúként, illetőleg sértettként megillető jogokra, és az őket terhelő kötelezettségekre. 
dr. Szabó István bíró előadása
 
Az igazságügyi osztályfőnöki órát dr. Szabó István, a Karcagi Járásbíróság polgári ügyszakos bírája zárta, aki a polgári jogterületet, és a leggyakrabban előforduló polgári jogi jogvitákat mutatta be a hallgatóságnak. 
 
Szolnok, 2016. november 16.