Igazságügyi osztályfőnöki óra a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kunhegyesen

A Szolnoki Törvényszék illetékességi területén működő Karcagi Járásbíróság a "Nyitott Bíróság" programban példaértékű aktivitással dolgozik a fiatal generációk, elsődlegesen a közép és általános iskolás diákok igazságszolgáltatással, és a bíróságok működésével kapcsolatos ismereteinek bővítésén, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy idén ősszel, mindössze két hét leforgása alatt közel félezer diákot szólítottak meg. A Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napja alkalmából 2016. október 28-án a karcagi Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtárban a karcagi Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Karcagi Nagykun Református Gimnázium, összesen tizenegy osztálya, 318 tanulójának, míg november 11-én a Karcagi Szakképzési Centrum kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma tornacsarnokában, az iskola hat osztálya, 126 diákjának tartottak igazságügyi osztályfőnöki órát. Kunhegyesen Metzinger Ferenc, a Karcagi Szakképzési Centrum kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma igazgatója és dr. Gy. Molnár Sándor, a Karcagi Járásbíróság elnöke közösen nyitotta meg a rendezvényt, amin a járásbíróság elnöke, és két másik bírája tartott előadást.
 
Dr. Gy. Molnár Sándor, a járásbíróság büntetőbíróként ítélkező, speciálisan a fiatalkorúak büntetőügyeire szakosodott elnöke előadásában röviden bemutatta az Országos Bírósági Hivatal által 2012 novemberében meghirdetett "Nyitott Bíróság" programot, melynek elsődleges célja az állampolgárok igazságszolgáltatással, és a bírósági szervezettel kapcsolatos ismereteinek bővítése, de emellett nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a fiatalkorúak elkövetővé, illetőleg áldozattá válásának megelőzésére is. A program célkitűzéseinek szellemében ezt követően előbb a hatalmi ágakról, a bíróságok szerepéről és szervezetéről, a bíróvá válás feltételeiről és folyamatáról, valamint a bíróságok és az ítélkező bírák pártatlanságának, és függetlenségének fontosságáról, majd a fiatalkorúak bírósági eljárásokban betöltött szerepéről beszélt. A diákokat részletesen tájékoztatta a fiatalkorúakat a büntetőeljárások során megillető jogokról, és az ezen eljárásokban rájuk háruló kötelezettségekről. Végül a prevenció jegyében a közösségi oldalakon rájuk leselkedő veszélyekről, és az ezen oldalakon gyakran megvalósuló jogsértések büntető, és polgári jogi jogkövetkezményeiről beszélt.
dr. Tárnoki Györgyi bíró prezentációja
 
Az elnök előadását követően a Karcagi Járásbíróságon szintén büntetőbíróként ítélkező, és az elnökhöz hasonlóan a fiatalkorúak büntetőügyeire szakosodott bíró, dr. Tárnoki Györgyi prezentációjában a fiatalok körében leggyakrabban előforduló bűncselekményekre, és azok lehetséges jogkövetkezményeire hívta fel a hallgatóság figyelmét, és maga is kitért a büntetőeljárásban a fiatalkorúakat vádlottként, tanúként, illetőleg sértettként megillető jogokra, és az őket terhelő kötelezettségekre. 
dr. Szabó István bíró előadása
 
Az igazságügyi osztályfőnöki órát dr. Szabó István, a Karcagi Járásbíróság polgári ügyszakos bírája zárta, aki a polgári jogterületet, és a leggyakrabban előforduló polgári jogi jogvitákat mutatta be a hallgatóságnak. 
 
Szolnok, 2016. november 16.