Informatikai fejlesztés a Nyíregyházi Törvényszéken

2015. február 13-án az EKOP-2.A.22. pont alapján megvalósult és 2015. január 1-től elérhető – mára már felhasználói szinten is működő – fejlesztés eredményeképpen a 2015. január 1-től hatályos BÜSZ. 12/A-F. §-ában szabályozott BETFR és ehhez kapcsolódóan a 17/2014. (XII.23.) OBH számú utasítás (BEISZ) ügykezelő szintű bemutatása.  Az informatikai vezető közreműködésével gyakorlati képzés és konkrét ügyfeldolgozást tartalmazó esetelemzés keretein belül ismerkedtek meg a Nyíregyházi Törvényszék polgári ügyszakában dolgozó ügyviteli alkalmazottai a rendszer működésével. 
 
2015. január 1-jén iktatta be az igazságügy-miniszter és a folyamatban levő ügyekre e naptól alkalmazni rendelte egy EKOP fejlesztés keretén belül megvalósult és az ügyfelek számára a bírósági iratokba regisztráció után korlátozott betekintési lehetőséget biztosító Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszert (BETFR). Az ügyfél, avagy a jogi képviselő az ügyfélkapus regisztráció segítségével veheti igénybe ezt a szolgáltatást a járásbíróságon, a törvényszékeken és az ítélőtáblán is. 
 
A szolgáltatás a peres ügynek a bírósági lajstromprogram történő rögzítését követő naptól kezdődően vehető igénybe. 
 
A betekintéssel érintett adatok köre polgári, munkaügyi és közigazgatási ügyekben:
 
a felek neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám, fax és e-mail cím),
az ellenkérelem beérkezése, 
a tárgyalás helye, ideje (a tárgyalás előtt 8 napon belül tekinthető meg),
a tárgyalás elhalasztása, 
szakértői vélemény beérkezése,
a jegyzőkönyv elkészülte,
jogorvoslati kérelem előterjesztése,
az iratok felterjesztésre kerülésének ténye,
a tárgyalás kitűzése megtörténtének ténye.
 
Nyíregyháza, 2015. február 23.