Iskolaigazgatók a Székesfehérvári Törvényszéken

A „Nyitott Bíróság” program népszerűsítése, az iskolák részéről jelentkező igények felmérése volt az elsődleges célja annak az értekezletnek, amelyre 2014. október 9. napján került sor a Székesfehérvári Törvényszéken. A programról dr. Gerber Tamás, a törvényszék elnöke tartott átfogó tájékoztatót, majd a program koordinátora, dr. Bukovics Judit bírósági titkár tájékoztatta a résztvevőket a törvényszék által kidolgozott modulokról és a felállított csoportokról.

Az első modul tartalmazza a bírósági előadást, amelynek keretében a diákok megismerhetik az alapvető jogi ismereteket, azt, hogy mi a különbség a polgári és a büntető eljárás között, kik az eljárás szereplői, milyen feladataik vannak, megismerkednek a törvényszék épületével.
A második modulba tartoznak az iskolai előadások, ahol a konkrét érdeklődés szerint kialakított témakörökről beszélgethetnek, hallgathatnak előadást a diákok, valamint a harmadik modulban megtartásra kerülő tárgyaláslátogatásról szerezhetnek információkat.

A harmadik modulban szerepel a tárgyaláslátogatás, ahol már az alapvető ismeretek birtokában gyakorlatban is láthatják a diákok, hogyan is zajlik egy eljárás. (Bírósági tárgyalást 14. életévüket betöltött diákok látogathatnak.)

A negyedik modul a büntetés-végrehajtási intézet látogatása, itt a büntetések végrehajtását láthatják, a fogvatartás körülményeiről kapnak alapvető tájékoztatást.

Ez a négy modul alkot egy egységes egészet, amely az igazságszolgáltatás működését összefüggéseiben mutatja meg a diákoknak. Ezt egy ötödik modul egészíti ki, amely az egyes iskolák részéről jelentkező egyedi igényeket igyekszik kiszolgálni.

A megbeszélés sikerét igazolja a nagyszámú jelentkezés a törvényszék által kínált programokra.

Székesfehérvár, 2014. október 10.