Ismét előtérben a civil szervezetek

2016. október 11-én a DMJV Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei Civil Információs Centrum Partnerségi Napot szervezett. A rendezvényen Dr. Széles Diána, Debrecen Megyei Jogú Város alpolgármesterének köszöntőjét követően Szentei Tamás, a DMJV Kulturális Osztályának vezetője számolt be a civil szervezetek és a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának együttműködéséről, valamint a különböző pályázati lehetőségekről, pályázati alapokról.
 
A rendezvény további napirendi pontjaként Dr. Sarkadi Anikó, a Debreceni Törvényszék Polgári-Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetője számolt be a nagyszámú érdeklődő előtt a civil szervezetek nyilvántartásának aktuális kérdéseiről, kiemelve e körben azt, hogy az új Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő rendelkezésekről szóló Ptké. 11.§-ának (3) bekezdése módosításával az egyesületeknek és alapítványoknak 2017. március 15. napjáig van lehetőségük arra, hogy létesítő okiratukat a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően módosítsák, és ennek megfelelően működjenek. A kollégiumvezető asszony tájékoztatta a megjelenteket arról is, hogy a Debreceni Törvényszék nyilvántartásának adatai szerint a jelenleg nyilvántartásba vett 3 664 szervezetből 1 550 egyértelműen, míg 943 szervezet vélhetően az 1959. évi IV. törvény – régi Ptk. – hatálya alatt működik. Ezáltal a legrosszabb esetet feltételezve 2 493 szervezet változásbejegyzés iránti kérelmének előterjesztésével kell számolnia a törvényszéknek 2017. március 15. napját megelőzően.
 
A civil szervezeteket érintő gyakorlati problémák témakörében a kollégiumvezető asszony azokra a legtipikusabb hibákra hívta fel a jelenlévők figyelmét, amelyek miatt leggyakrabban kerül sor hiánypótlási felhívás kiadására, vagy – ahol a törvény így rendelkezik – hiánypótlási felhívás kiadása nélkül a kérelem elutasítására. Hangsúlyozta, hogy mind a törvényes működés fenntartása, mind az eljárási határidők betartása szempontjából fontos, hogy a szervezetek a különböző kérelmeiket a megfelelő nyomtatványon és tartalommal, valamint a szükséges mellékletekkel teljes körűen felszerelve terjesszék elő.
 
A rendezvényről a Debrecen Televízió 2016. október 11-ei Napszemle műsorában adott tájékoztatást.
 
Debrecen, 2016. október 14.