Jelentős eredmények az időszerűség terén

„A bírósági szervezet legfontosabb célja, hogy a bírák teljesítsék alkotmányos kötelezettségeiket, megvalósuljon a magas színvonalú és időszerű ítélkezés. Fontos eredmény e téren, hogy az ügyhátralék folyamatosan csökken a bíróságokon, az Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblája szerint civilisztikai ügyek esetében Magyarországon a 4. legkisebb a bíróságok ügyhátraléka. A Fővárosi Ítélőtábla is jó eredményeket ért el az elmúlt évben, a befejezett ügyek száma meghaladta az érkezett ügyekét” – mondta Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökhelyettese a Fővárosi Ítélőtábla összbírói értekezlete kapcsán rendezett sajtótájékoztatón. 
 
A bíróságok hatékony ítélkezést folytatnak, az elmúlt évben közel 1,5 millió új ügy érkezett a bíróságokra, miközben a folyamatban lévő ügyek száma folyamatosan csökken. A Fővárosi Ítélőtábla ítélkezésben betöltött szerepe kiemelkedő, sokszor kiemelt súlyú, nehéz ügyeket bírálnak el, melyek sok esetben már hosszú pertartamú ügyekként érkeznek a felsőbb bírósági fórumra. Az ítélőtábla a központi régió ügyeiben eljárva regionális jogegységesítő feladatokat is ellát, amellett hogy fellebbviteli bíróságként nagymértékű ügyteherrel kell megbirkóznia. Az elmúlt évben, sőt már 2014-ben is nagy kihívást jelentett a dömpingszerűen érkező devizahiteles ügyek kezelése.
 
Gyarmathy Judit hozzátette, a hatékony ítélkezés növelése és a hosszú pertartamú ügyek csökkentése érdekében az OBH elnöke 2015 nyarán meghirdette „A szolgáltató bíróságért!” programot. A kezdeményezéshez valamennyi bíróság csatlakozott, a bírák többletmunkájával, plusz tárgyalási napok kitűzésével a két éven túli ügyek száma országosan több mint negyedével csökkent.
 
Ribai Csilla, a Fővárosi Ítélőtábla elnöke az elmúlt éves eredményeivel kapcsolatban kiemelte, hogy 2015-ben 9 425 db ügy érkezett, miközben 9 674 db ügyet fejeztek be a bírók. Időszerűség tekintetében kimagasló eredmény, hogy a polgári ügyszakban a perek 80%-a, a katonai tanácsnál pedig az ügyek 90%-a egy éven belül befejeződött. Az időszerű és magas színvonalú ítélkezés mellett kiemelt figyelmet fordít az ítélőtábla a bírák és igazságügyi alkalmazottak képzésére is, az elmúlt évben közel 190 kolléga vett részt különböző szakmai konzultációkon, továbbképzéseken. Jelentős infrastrukturális fejlesztések is történtek, az OBH által biztosított forrásoknak köszönhetően 2015-ben informatikai beruházásra is sor került. 
 
Az Országos Bírói Tanács (OBT) részéről Trappné dr. Kiszely Rita OBT tag elmondta, az elmúlt évben hatályba lépett a bírák által követendő erkölcsi normákat tartalmazó Bírói Etikai Kódex. Idén pedig hatályba lép az ítélkezési és az igazgatási munka átláthatóságát célzó integritás szabályzat. 
 
Budapest, 2016. május 20.