Jelesre vizsgázott a „Nyitott bíróság” program Székesfehérváron

A Székesfehérvári Törvényszék „Nyitott bíróság” programjának tanévnyitóját 2015. október 9. napján tartotta, melyen a megye közép-és általános iskolái csaknem teljes létszámban képviseltették magukat. A törvényszék –  dr.Turcsánné dr. Molnár Katalin, a törvényszék elnöke megnyitón elhangzott szavaival élve - olyan megújult „étlapot” állított össze az oktatási intézmények számára, amelynek nem lehetett ellenállni.

A rendezvénysorozat sikerét mutatja, hogy 2015 novemberében már több mint 370 diák vett részt a programban. Tárgyalás-látogatások illetve az iskolákban tartott előadások formájában szerezhettek a tanulók általános jogi, valamint a bírósági szervezet működésével kapcsolatos ismereteket, közelebbről megismerhették a bírósági közvetítés intézményét és hasznosíthatóságát is, különösen a családjogi jogviták esetében. A törvényszék bírái, bírósági titkárai és fogalmazói által tartott előadások legnépszerűbb témái – az előző évhez hasonlóan - a diákcsíny és a bűncselekmény elhatárolása, valamint a diákmunka voltak, ugyanakkor a 17-18 éves, a közúti közlekedésben gyakran már gépjárművezetőként részt vevő fiatalok nagyfokú érdeklődéssel követték az ittas járművezetés vétsége miatt tartott tárgyalások eseményeit. A programba a szervezők beépítették a közelmúltban másodfokon befejeződött, kiemelt súlyú iskolai erőszak büntetőperének tanulságait is. A palettát színesítette egy, kifejezetten a büntetésvégrehajtás tárgykörében tartott előadás is, mely olyan érdekfeszítőnek bizonyult a hallgatóság számára, hogy további osztályok jelezték e tárgyban is részvételi szándékukat. A megyeszékhely egy felsőoktatási intézményének igazgatásszervező szakos hallgatói ugyancsak részt vettek tárgyaláslátogatásokon, így a már elméletben megszerzett eljárásjogi ismereteik gyakorlati megvalósulást is figyelemmel kísérhették.

A 2015 novemberében tartott 15 alkalmat decemberben még 10 követi, a program iránt az érdeklődés olyan nagy, hogy az oktatási intézmények a 2016 januárjára és februárjára meghirdetett összes előadás időpontját lefoglalták már. Így 2015 év végére a programban résztvevők száma várhatóan az 500 főt is meghaladja. A fokozottan jelentkező igények kielégítésére a törvényszék készen áll, továbbra is várják a szervezők dr. László Ádám bírósági titkár, a program koordinátora vezetésével az iskolák, osztályok jelentkezését, lehetőségeikhez képest igyekeznek minden igényt kielégíteni a tanév második félévében is. S hogy mi lehet a rendezvény sikerének titka? A válasz nemcsak a jog és a joggal foglalkozók világa iránt érzett különös érdeklődésben, az egyre tudatosabb és egyre fiatalabb korban jelentkező jogkeresésben rejlik, hanem az előadók, a programban részt vevők szakma – és gyermekszeretetében, szakmai tudásában is keresendő, melynek ékes bizonyítéka, hogy több általános iskolában tartott előadás után levélkéket, üzeneteket juttattak el a gyerekek kollégáinkhoz, melyekben elégedettségüknek és lelkesedésüknek adtak hangot. Zárszóként kedvenceinkből idézünk:

„Jó volt az előadás, csak túl rövid volt.”

„Nagyon tetszett az előadás, végig értettem is.”

„Szerintem nagyon izgalmas volt és főleg érdekes. Én nagyon szívesen megnéznék egy igazi tárgyalást is.”

Állunk elébe!

A programra a jelentkezéseket az alábbi címen várjuk: nyitottbirosag@szekesfehervarit.birosag.hu

Székesfehérvár, 2015. december 1.