Jogász állásbörze a Fővárosi Törvényszékkel

A Fővárosi Törvényszék standja volt a leglátogatottabb az ELTE ÁJK által szervezett 2014. március 26-27-i jogász állásbörzén. A két napos rendezvényen ismételten bebizonyosodott, hogy továbbra is vonzó a bírói hivatás az egyetemisták körében.

A Fővárosi Törvényszék az elmúlt évekhez hasonlóan idén is jelen volt a jogász állásbörzén. A Törvényszék ugyanis fontosnak tartja, hogy a bírói pálya és a bírósági munka iránt kedvet és elhivatottságot érző joghallgatóknak és jogászoknak lehetőséget biztosítson a gyakorlati ismeretek elsajátítására. A bíróság élen jár a fogalmazóképzésben, igaz, nem könnyű bekerülni, de feladni sosem szabad! A jogi végzettséggel rendelkezők bírósági ügyintézőként is dolgozhatnak, s majdan a titkári, bírói hivatás lehet a cél.

A Törvényszék helyszínen jelen lévő titkárai dr. Gyenes-Tarr Blanka és dr. Sós József, valamint dr.   Jeszenszki Vanda fogalmazó készséggel tájékoztatta a bírósági munka iránt érdeklődőket.
Az egyetemi hallgatók főként a kötelező szakmai gyakorlat és a gyakornoki program felől érdeklődtek. Munkatársaink elmondták, hogy egyedi kérelem alapján a kötelező gyakorlatra és a gyakornoki programra is lehetőség van a Fővárosi Törvényszéken. Feltétele, hogy a jelentkező sikeres szigorlatot tegyen polgári perrendtartásból és büntető eljárásjogból.

A már végzett, illetve a végzős joghallgatók arra voltak kíváncsiak, hogy milyen lehetőségeik vannak a bírósági fogalmazói álláshelyek betöltésére, illetve többen a fogalmazói versenyvizsga részleteiről érdeklődtek. Így például arról, hogy milyen súllyal esik latba a tárgyi tudás, illetve a fogalmazás, továbbá, figyelembe veszik-e szóbeli felvételin az előadókészséget. Kíváncsiak voltak arra is, hogy milyen egy napja a fogalmazónak, milyen feladatokat kap, csoportban dolgozik, vagy bíró mellé van beosztva, mennyire lát bele az ügyekbe, s milyen gyakran jár tárgyalásokra.

Az állásbörzén jelenlévő fogalmazónk és titkáraink a tájékoztatáson túlmenően saját tapasztalataikat is meg tudták osztani a fogalmazói versenyvizsgáról és a fogalmazói időszakukról. Dr. Jeszenszki Vanda például úgy nyilatkozott, hogy a fogalmazói éveket egy „meghosszabbított egyetemi” időszaknak érzi, ami nagy segítséget nyújt a szakvizsga letételéhez. Úgy érzi, a lehető legjobb döntése volt, amikor a bíróságra jelentkezett, mert  kellemes környezetben, kiváló szakmai tudású emberek körében dolgozhat, és minden egyes nap egyre biztosabb abban, hogy a bírói hivatás áll hozzá a legközelebb.

Nagyon sokan érdeklődtek a bírósági ügyintézői álláshelyekről is, míg mások a bírósági titkári munkáról, a bírói életpályamodellről, és a bíróvá válás folyamatáról tettek fel kérdéseket. A látogatók zöme nő volt, ám a férfiak közül is szép számmal érdeklődtek a bírósági munka iránt.

Budapest, 2014. március 31.