Jubileumi kötet és tudományos ülés a Zalaegerszegi Törvényszéken

2014. június 13-án a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Büntetőjogi Munkabizottsága tartotta meg kötetbemutatóval és tisztújítással egybekötött tudományos ülését  a Zalaegerszegi Törvényszéken.
 
A jubileumi kötet 15 tanulmánya közül hármat zalai szerző jegyez. Dr. Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnöke a zalai bíróságok munkájának hatalmi megítélését mutatja be a szocializmus idejéből, amikor például „...súlyos visszaélésként említették meg, hogy havonta néhány őstermelőt azért kellett megbüntetni, mert rendszeresen vásárolták „az ellátatlan dolgozók nélkülözhetetlen élelmi cikkét a bolti kenyeret. Tették ezt úgy, hogy otthon volt lisztjük. A bíróságon szigorú, esetenként 2-3 évi börtönt kiszabó ítéletekkel igyekeztek véget vetni az ilyen „garázdálkodásnak”” - olvasható a korrajz tanulmányban. 
 
Schábné dr. Proszonyák Éva nagykanizsai bíró  „Az ítélkezéshez nem jog kell, hanem ok” című tanulmánya a törvényes vád kapcsán írja: „A bírói szerep egyik leglényegesebb összetevője a tárgyilagosság, a részrehajlás hiánya, vagyis az, hogy a vitázó felek mindegyikének az állításait és érveit egyaránt nyitottan fogadja. Ez büntetőügyekben nem egyszerű feladat, hiszen a bírónál van a nyomozás iratait tartalmazó dosszié. Nem kevesebbről, mint arról kell tehát meggyőzni a vádlottat, hogy minden látszat ellenére a szavainak ugyanolyan súlyt tulajdonít, mint a vádiraténak, még akkor is, ha ő - tárgyalási jogai gyakorlása közben - a kezén vezetőszáras bilincset, a lábán pedig lábbilincset visel.”
 
Dr. Tolnai Orsolya, a Zalaegerszegi Törvényszék fogalmazója a szexuális zavarokról, illetve a gyermekek szexuális bántalmazásáról írt. „A gyermek szexuális zavarához vezető első tényező: az egyik szülő hiánya. A személyiség kialakulása szempontjából a szülő nem szülőjellegében a fontos, hanem rá a gyermeknek egy olyan szerető, gondoskodó felnőttként van szüksége, akivel szoros kapcsolatban, gondtalanul tud felnőni. Tudni kell azonban, hogy az egyik szülő - általában az apa - hiányának ártalma elég ritka, mert minden gyermek környezetében van olyan személy, aki a hiányzó szülővel egyező nemű, megadja számára a hiányzó hatásokat a pszichoszexuális fejlődéséhez, és akivel a gyermek megfelelően azonosulhat.”  - olvasható a  jubileumi kiadványban.
 
A kötetbemutató mellett a tanácskozáson a tisztújítására is sor került. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Büntetőjogi Munkabizottsága újraválasztotta elnökének dr. Magyar Károly címzetes táblabírót, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnökét. Helyettese dr. Jungi Eszter, a Győri Törvényszék tanácselnöke, valamint dr. Bótor Szabolcs csoportvezető bíró a Veszprémi Törvényszékről. Titkárként dr. Németh Miklós, a Győri Járásbíróság, illetve dr. Polgár András, a Veszprémi Járásbíróság járásbírói tevékenykednek a jövőben. 
 
Zalaegerszeg, 2014. június 16.