A Kaposvári Törvényszék tárgyalótermi hangrögzítő rendszerét tekintette meg az OBH „Kép- és hangrögzítés, valamint távmeghallgatás a bíróságokon” munkacsoportja

 
A Kaposvári Törvényszéken a 2008-tól váltotta fel a régi, rossz magnetofonokat az informatikai osztály munkatársai által kiépített digitális hangrögzítő rendszer. Mára a 83 bíróból csak 5 nem használja a számítógépre történő hangrögzítést. Az OBH „Kép- és hangrögzítés, valamint távmeghallgatás a bíróságokon” munkacsoport 2016. március 22-én, a Kaposvári Törvényszéken megtartott kihelyezett ülésén dr. Hajnal Éva, a kaposvári Törvényszék elnöke ismertette a tárgyalótermi és a bírói dolgozószobákban, irodákon megvalósított hangfelvétel terén elért eredményeket.
Tekintettel arra, hogy a munkacsoport a tárgyalótermi hangrögzítés terén még nem foglalt állást, a helyszínen tekintették meg a törvényszék által régóta használt rendszert. Ennek segítségével a büntető- és szabálysértési tárgyalásokról teljes hanganyag készül, mely segítségével akár szó szerinti jegyzőkönyv is készülhet, míg polgári tárgyalásokon digitalizált formában készül a szerkesztett jegyzőkönyv.
 
A törvényszék elnöke hozzátette, hogy a hangfelvétel egyszerre biztosítja az eljárás törvényes lefolytatását annak ellenőrizhetővé tételével, de egyszerre védi a bírót, bírósági titkárt a megalapozatlan panaszokkal szemben a tárgyaláson elhangzottak visszahallgathatóságával.
 
A hangrögzítés szabályozottsága érdekében a Kaposvári Törvényszék elnöke két szabályzatot is hozott az elmúlt években, melyekkel egyrészt elrendelte a hangfelvétel készítést a büntető tárgyalásokon, másrészt szabályozta mind polgári, mind büntető ügyszakban készült hanganyagok kezelésére, így azok mentésére, továbbítására, őrzésére vonatkozó követelményeket.
 
Érdekességként megemlítette, hogy esélyegyenlőségi szempontból is releváns lehet a digitális technika alkalmazása, mivel sokkal jobb minőségű hanganyag készíthető vele, mint a magnetofonokkal, így kevésbé áll fenn a halláskárosodás veszélye a leíróknál.
 
A törvényszéken rendszeresített bírói lap-topokra telepítésre kerül a hangrögzítő rendszer, mely lehetővé teszi, hogy a bíró az otthonában lediktált ítéletet a távoli asztal segítségével otthonról is elküldhesse a leírója munkaállomására.
 
A törvényszék informatikai osztályvezetője ismertette a rendszer technikai paramétereit, biztonsági követelményeknek való megfelelését, a szükséges anyagi ráfordítás mértékét.
 
A munkacsoport ülésén járásbírósági bírók számoltak be pozitív tapasztalataikról a rendszer működésével kapcsolatban, így arról, hogy jóval koncentráltabb pervezetést eredményez annak használata.
Ezt követően a munkacsoport tagjai a törvényszék egyik tárgyalójában tekinthették meg a tárgyalótermi hangfelvétel működését, ahol a gyakorlati alkalmazás bemutatása mellett kaphattak választ a kérdéseikre. Így dr. Király Péter a törvényszék elnöke ismertette a Marcali Járásbíróság épületében alkalmazott megoldást a visszhang elkerülése érdekében.
 
A törvényszék informatikusai a tanácskozó teremben még bemutatták a nemrég kiépített videokonferencia rendszerét, mely lehetővé teszi, hogy kollégiumi értekezleteken, a Bírói Tanács ülésein azon tag is részt vehessen a lap-topja segítségével, aki személyesen megjelenni nem tud.
 
Végül ismertetésre került, hogy a törvényszék bírói részére kiosztásra került lap-topokra telepítésre kerülnek azon programok, melyek lehetővé teszik a törvényszéki hálózat elérését, ezzel a bírók elérik a BIIR programot, a jogtárat, diktálni tudnak és a hanganyagot el tudják küldeni a leírójuk számítógépére, valamint be tudnak csatlakozni a videokonferencia-beszélgetésbe. Mindezzel lehetővé téve, hogy a bírók otthonról is el tudják látni a munkájukat a jelenlegi jogszabályi környezet adta határokon belül.
 
Kaposvár, 2016. március 24.