Kaposváron tanácskoztak a jogi szakma neves képviselői

A legaktuálisabb jogi kérdésekről tárgyaltak Kaposváron, a XXIV. „Jogi beszélgetések: Hogyan tovább?” elnevezésű fórumon. A kétnapos tanácskozáson Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy a bíróságok az elmúlt időszak megnövekedett feladatai mellett is magas színvonalon ítélkeznek. 
 
A bírósági szervezet számára óriási kihívást jelentett az az ügydömping, ami a devizahiteles ügyek, a szabálysértéses ügyek százezrei vagy akár a migráns ügyek kapcsán jelentkeztek az elmúlt időszakban. Handó Tünde kiemelte előadásában, hogy a megemelkedett ügyszám ellenére is nagyon jó eredményeket ért el a bírósági szervezet az elmúlt négy évben, amelyek az Európai Unió színterén is láthatóak és mérhetőek. Az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt megjelent igazságügyi eredménytábláján a hazai igazságszolgáltatás az első harmadban szerepel Európában. Emellett a bíróságok nagyon sokat tettek az ügyfélközpontú igazságszolgáltatásért: a bírósági épületek felújítása, a bírósági közvetítés, a nyitott bíróság program, az országos szintű tanúgondozási program és a bírósági szervezet átláthatóságának biztosítása fontos szerepet játszik a bíróságok iránti bizalom növelésében.
 
Darák Péter, a Kúria elnöke az Alaptörvény hatálybalépése óta eltelt időszakot értékelte előadásában abból a szempontból, hogy mennyiben valósult meg a bírósági ítélkezés alkotmányos kontrollja, milyen eredményeket értek el ebben. Kitért azon területekre is, ahol az Alkotmánybíróság közrehatásának köszönhetően módosult a korábbi bírói gyakorlat. 
 
A szakmai tanácskozáson Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság elnöke a materiális javak világában kialakuló szociális szakadékról, a túlnépesedésről és a klímaváltozásról beszélt, melyek akár százmilliós nagyságrendű embertömegeket is népvándorlásra kényszeríthetnek a jövőben. Jelen helyzetben, ahogyan Magyarország is keresi az útját, hogyan találjon fenntartható egyensúlyokat, ugyanezt keresi az Európai Unió és a globális világ is. 
 
Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke az ügyvédi hivatás szempontjából sorsfordító évnek nevezte a 2016-os évet: az új polgári eljárási törvény megszületése, amely új alapokra helyezi a polgári perek bírósági előkészítését és tárgyalását, ősszel pedig várhatóan elfogadásra kerül az új büntetőeljárási kódex. 
 
Erdő Péter esztergom-budapesti érsek beszédében kitért arra, hogy a kánonjog és a világi jog bár elvált egymástól, de a két rendszer elválása nem jelentett merev elkülönülést, a jog igényt tart továbbra is az erkölcsi legitimációra.
 
Budapest, 2016. március 21.