Katonai ülnökök eskütétele a Szegedi Törvényszéken

2015. május 13-án a Szegedi Törvényszék Katonai Tanácsa mellé frissen megválasztott katonai ülnökök ünnepélyes eskütételére került sor a Szegedi Törvényszék Dísztermében.
 
Az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák – ülnökök - is részt vesznek az ítélkezésben. Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A katonai büntetőeljárásban eljáró katonai tanácsok ülnökeinek megválasztásához az is szükséges továbbá, hogy a jelölt a Magyar Honvédségnél, illetve rendvédelmi szervnél hivatásos szolgálati viszonyban álljon.
 
A katonai ülnököket a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai - az ott működő érdek-képviseleti szervek javaslataira is figyelemmel – jelölik, s a rendfokozatuknak megfelelő állománygyűlésen választják meg.
 
Az újonnan megválasztott 92 katonai ülnököt dr. Kónya Tamás hadbíró köszöntötte, akik ezt követően dr. Tárkány-Szűcs Babett, a Szegedi Törvényszék elnöke előtt tették le a bírói esküt.
 
Esküt tett többek között Ugrik Csaba dandártábornok, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis bázisparancsnoka, Grécs György ezredes, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis törzsfőnöke, Tikász Sándor bv. dandártábornok, a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, Hafenscher Csaba Zoltán bv. ezredes, a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, dr. Lukács János r. dandártábornok, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya, valamint dr. Zélity László r. ezredes, a Szegedi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya.
 
Elnök asszony a Szegedi Törvényszék nevében gratulált a frissen megválasztott ülnököknek, és felelősségteljes feladatuk megvalósításához eredményes munkát kívánt számukra.
 
További képekért kattintson ide.
 
Szeged, 2015. május 14.