A Kecskeméti Törvényszék rajzpályázatot hirdet "Ha én bíró lennék..." címmel

A Kecskeméti Törvényszék a „Nyitott Bíróság” Program keretében

R A J Z P Á L Y Á Z A T O T

hirdet

„HA ÉN BÍRÓ LENNÉK...” címmel.

Az alkotások szabadon választott technikával, A/3 vagy A/4-es méretben készíthetők el.

Kategóriák:
I. kategória: általános iskola 7-8. osztály
II. kategória: középiskola I-IV. évfolyam


A zsűri értékelése alapján kategóriánként 2-2 alkotást díjazunk.

Díjak:
1. helyezett: 1 napos családi belépő jegy a Kecskeméti Fürdőbe
2. helyezett: 1 napos 1 fő részére szóló komplett belépőjegy a Kecskeméti Fürdőbe


A munkákat postai úton 2015. május 31-ig a törvényszék 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7. szám alatti címére lezárt borítékban kérjük megküldeni az alkotó adataival együtt (név, életkor, iskola, lakcím). A borítékon kérjük feltüntetni: „RAJZPÁLYÁZAT”.

Az eredményhirdetés időpontjáról és helyszínéről a díjazottak külön értesítjük. A törvényszék által zsűrizett és kiválasztott legjobb alkotásokból kiállítást szervezünk a törvényszéken.

A pályaműveket nem őrizzük meg és nem áll módunkban visszaküldeni. A pályázaton történő részvétellel a résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a törvényszék saját kommunikációs céljaira szabadon, térítésmentesen felhasználja az alkotók nevének és életkorának feltüntetésével.

A pályázatra bármely városból jelentkezhetnek az országban.

Kecskemét, 2015. április 22.