A Kecskeméti Törvényszéken 2013. szeptember 9-én megtartott sajtótájékoztató főbb témái

A Kecskeméti Törvényszéken újonnan bevezetésre kerülő bírósági közvetítés (mediáció) ismertetése
 
2013. szeptember 16. napjától két bírósági közvetítő - dr. Perlaki Adrienn és dr. Varga-Szombath Anita - kezdi meg közvetítői tevékenységét a Kecskeméti Járásbíróság fszt. 7. számú szobájában. A bírósági közvetítésre a bíróság illetékességi területe és a Polgári perrendtartás szerinti illetékességi szabályok nem irányadóak, tehát bármelyik bíróság mellett működő bírósági közvetítő végezhet más bíróság illetékessége alá tartozó ügyekben közvetítést és el is utazhat másik bíróságra, hogy ott tartsa meg az üléseket.
 
A tanúgondozás és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás
 
A Kecskeméti Törvényszék 2012 óta kiemelten foglalkozik a gyermekbarát igazságszolgáltatás, valamint a tanúgondozás intézményeivel.
A gyermekbarát igazságszolgáltatás célja a gyermekek jogainak tiszteletben tartása, és védelme hiszen számukra is biztosítani kell a tisztességes eljárást kiemelt figyelmet fordítva az életkori sajátosságaikra. 
 
A tanúgondozás, tanúszolgálat a tanúk bírósági eljárásokban való aktívabb részvételét hivatott előmozdítani, valamint segítséget nyújt a tanúknak jogaik és kötelezettségeik megismerésében, érvényesítésében.
 
2013 márciusában Dr. Bicskei Ferenc a Kecskeméti Törvényszék elnöke munkacsoportot hozott létre a tanúgondozás személyzeti és infrastrukturális fejlesztésére, illetőleg a gyermekközpontú igazságszolgáltatás bírósági koncepciójának kialakítására. A munkacsoport tevékenységének eredményeként Bács-Kiskun Megyében kidolgozásra került egy egységes tanúgondozási rendszer, amely kapcsán a törvényszék elnöke valamennyi járásbíróságra kijelölte a tanúgondnokokat, továbbá intézkedett új tanúszobák kialakításáról és a már meglévő egységek, - ide értve a gyermeksarkokat is - modernizációjáról. A program sikerét jól tükrözi a Kecskeméti Járásbíróság épületében felújított és gyermeksarokkal kibővített tanúszoba is. 
 
A fenti intézményekről szóló általános tájékoztató megtalálható a www.kecskemetitorvenyszek.birosag.hu honlapon.
 
A "Nyitott Bíróság" program
 
Az Országos Bírósági Hivatal által meghirdetett „Nyitott Bíróság” program célja, hogy a középiskolások előadássorozatok keretében tájékoztatást kapjanak az igazságszolgáltatási rendszerről, a legalapvetőbb jogi ismeretekről, így többek között a hatalmi ágak elválasztásáról, az igazságszolgáltatás és a bíró függetlenségéről, a bírósági szervezetrendszerről, a bíróságok igazgatásáról, a hatásköri és illetékességi szabályokról, a legfontosabb jogágakról, a polgári, a büntető és a közigazgatási perrel kapcsolatos legegyszerűbb rendelkezésekről továbbá a perbeli jogokról és kötelezettségekről. 
 
Megyénkben nagy sikerrel működik a „Nyitott Bíróság” program, amely során a bírák rendhagyó osztályfőnöki óra keretében tartják előadásaikat, valamint a diákok tárgyalás látogatásokon vehetnek részt. A Kecskeméti Törvényszék koordinátorai: Siposné dr. Zentai Anita a Kecskeméti Járásbíróság elnökhelyettese és dr. Husek Dániel a Kecskeméti Törvényszék elnökhelyettese.
 
A gyermekbarát igazságszolgáltatás és a „Nyitott Bíróság” program hatékonyabb és széles körűbb működése érdekében a Kecskeméti Törvényszék és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság kölcsönös oktatási, szakmai tevékenység végzésére, valamint a Főkapitányság központi objektumában létrehozott gyermekmeghallgató szoba Törvényszék általi használatának szabályozására irányuló megállapodást kötött. 
 
A Kecskeméti Törvényszék és a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság között létrejött együttműködési megállapodás
 
Az együttműködési megállapodást Dr. Bicskei Ferenc, a Kecskeméti Törvényszék elnöke és Dávid Károly, r. dandártábornok, megyei főkapitány ünnepélyes keretek között írta alá, amely eseményen részt vett Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke is. 
 
 
Kecskemét, 2013. szeptember 9.