Képzés az új Polgári Törvénykönyv alkalmazásának elősegítése céljából

A Fővárosi Törvényszék a 2014. március 15. napján hatályba lépő új Polgári Törvénykönyv alkalmazásának elősegítése céljából - az OBH támogatásával - képzést szervezett a bírák és a titkárok részére, amely a „Az új Polgári Törvénykönyvhöz kapcsolódó képzések” elnevezésű ÁROP-2.2.16–2012-2013-0001. számú projekt keretében került megrendezésre.

A képzéseken összesen 620, a Fővárosi Törvényszéken és az illetékességi területén található kerületi bíróságokon dolgozó bíró és titkár vett rész. A résztvevők számára és a bíróságok polgári ügyszakainak működésének fenntartására is figyelemmel a nyolc napos képzések megtartására két csoportban és két ütemben került sor. Az előadások az első csoport részére január 7-11. napja és január 21-24. napja, míg a második csoport számára január 14-17. napja és január 28-31. napja között kerültek megtartásra. Az oktatás helyszíne az Experidance ház volt, az előadások 9 óra 30 perckor kezdődtek és általában 16 órakor fejeződtek be.

A képzés tematikája az új Ptk. szerkezeti felépítését követte, az előadók könyvenként ismertették az új Ptk-nak a hatályos Ptk-tól eltérő rendelkezéseit, az új jogintézményeit, és felhívták a figyelmet az új Ptk. koncepcionális változásaira. Az előadók kiválasztásánál fő szempont volt az adott szakterületen való jártasság vagy a kodifikációban való részvétel. Valamennyi előadó felkészült volt és szakmailag igényes előadást tartott, amelyeknek a könnyebb figyelemmel kísérését powerpointos bemutatók könnyítették meg.

A résztvevők által kitöltött értékelőlapok is azt támasztják alá, hogy a képzés sikeresen zárult,  megvalósította a célját, azaz segítséget nyújtott az új Ptk. hatálybalépésére való felkészüléshez, az új Ptk. alkalmazásához.