Kerekasztal beszélgetés a Budai Központi Kerületi Bíróságon

Az új Polgári Törvénykönyv gondnokság alá helyezési szabályairól, valamint az igazságügyi szakértők új feladatairól tartott előadást dr. Ocskó Katalin, a Budai Központi Kerületi Bíróság családjogi csoportjának vezetője 2014. március 20-án dr. Baraczka Krisztina igazságügyi elmeorvos- szakértő felkérésére a Budai Központi Kerületi Bíróságon.

A mintegy ötven szakértő részvételével tartott előadás megnyitóját követően dr. Dósa Ágnes a SOTE igazgató-helyettese ismertette az új szabályozás kodifikációs hátterét, majd dr. Baraczka Krisztina azokat a kérdéseket tolmácsolta, amelyek az új Ptk. egyes rendelkezéseivel kapcsolatban a szakértői munka során felmerülnek. Így egyebek mellett nem volt egyértelmű a szakértők számára, hogy a 2014. március 15. követően elkészített szakvéleményekben már az új szabályokat kell alkalmazni. Ugyanígy tisztázni kellett azt is, hogy a választójogból történő kizárás a választási eljárásról szóló törvény rendelkezései alapján történik, ugyanakkor a kizárás nem akadálya az ajánlóívek aláírásának.

Dr. Ocskó Katalin a gondnokság alá helyezés új szabályairól, feltételrendszeréről és  a megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel a szakértők új feladatairól tájékoztatta a résztvevőket. Ennek során egyebek mellett felhívta a figyelmet arra, hogy a szakértő nem határozhatja meg az ügycsoportot, amelyre nézve a gondnokság alá helyezést el kell rendelni. Kizárólag azt vizsgálhatja, hogy a szóban forgó személynél fennáll-e a mentális zavar, az milyen jellegű, illetve milyen hatással van a belátási képességére. A családjogi csoport vezetője a Polgári Törvénykönyvben új rendelkezésként szereplő támogatott döntéshozatalra  – mikor is a beszámítási képesség kisebb mértékű csökkenése esetén gondnok helyett támogatót kell kirendelni –, vonatkozó szabályokról is beszélt, nyomatékosítva, hogy erre csak az alperes hozzájárulása esetén kerülhet sor. Ugyancsak új rendelkezése a Ptk-nak, hogy a bíróságnak 10 évente felül kell vizsgálnia a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondokság alá helyezésről szóló döntését, ugyanis senki nem maradhat élete végéig kontroll nélkül gondnokság alatt.

Kérésként fogalmazódott meg a szakértők felé, hogy ne másolják oda a szakvéleménybe az alperes bírósági tárgyaláson rögzített személyes meghallgatásáról felvett jegyzőkönyvet. A kerekasztal beszélgetés során felmerült az is: több ügyfél sérelmezte, hogy a szakértői vizsgálat nem tart tovább 5-6 percnél. Ezen a gyakorlaton ugyanakkor mindenképpen változtatni kellene. Elhangzott: nagyon sok olyan gondnokolt van, akik nem szállíthatóak, ezért a szakértőknek a vizsgálatok elvégzéséhez ki kell menni a helyszínre. Erre a feladatra azonban a SOTE-n csak két ember van, így többször kérik ezekben az ügyekben a határidők meghosszabbítását a bíróságtól.

A szakértők – a visszajelzések alapján ¬-nagyon hasznosnak tartották a megbeszélést, mert így áttekinthetővé és világossá vált számukra az új szabályozás. A résztvevők arról határoztak, hogy egy év elteltével egy tanácskozás keretében megbeszélik a tapasztalataikat.

Budapest, 2014. április 16.