Kerekasztal-beszélgetés a jogi hivatásokról az ELTEfeszten

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2014. február 1-jén az ELTEfeszt keretében "A jogi diploma után" címmel kerekasztal-beszélgetést szervezett a jogi hivatások képviselőinek részvételével. Az ELTE Társadalmi Tanácsának tagjaként dr. Fazekas Sándor, a Fővárosi Törvényszék elnöke is felszólalt az eseményen. A kerekasztal-beszélgetésen részt vett dr. Berke Barna, ügyvéd, dr. Bitksey Botond, az Alkotmánybíróság főtitkára, dr. Nánási László, Bács-Kiskun megyei főügyész, c. fellebbviteli főügyészségi ügyész, valamint dr. Ződi Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa. A beszélgetés moderátora dr. Báldy Péter, az ELTE ÁJK Jogi Továbbképző Intézete igazgatóhelyettese volt. A rendezvényen az érdeklődők megismerkedhettek a jogi pályák jellemzőivel, az előadók tanulmányaik és pályafutásuk során szerzett személyes élményeivel. A rendezvényen szó esett a fiatal jogászok számára nyitva álló karrierlehetőségekről, az egyes hivatások választásával rájuk váró kihívásokról. Dr. Fazekas Sándor részletesen beszélt a hallgatóknak a bírói pálya szépségeiről és nehézségeiről, a bírák feladatairól, a bírói életpályáról, a munkakörülményekről, egyúttal felhívta a figyelmet a posztgraduális képzés növekvő szükségességére a speciális szakmai ismerteteket igénylő bírói munkakörök szempontjából is. A beszélgetés sok információval segítette a jogi pályára készülő hallgatók tájékozódását a diploma után számukra megnyíló lehetőségekkel kapcsolatban.

Budapest, 2014. febrár 03.