Kerekasztal beszélgetés a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán

Az Országos Bírósági Hivatal, a Pécsi Törvényszék és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kara  - a bírói munka megismertetése, a bírósági jogászi életpálya, a lehetőséget és az igazságszolgáltatás függetlenségének bemutatása, a bíróság és az OBH szervezeti felépítésének, a bíróság intézményrendszerének megismertetése a diákokkal témakörben - 2016. február 22-én 15.00 órára szervezett kerekasztal beszélgetést dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Rendeki Ágnes a Pécsi Törvényszék elnöke, dr. Berke Gyula egyetemi docens, rektorhelyettes, dr. Kecskés László dékán, dr. Fábián Adrián tanszékvezető egyetemi docens, dékánhelyettes, dr. Schadt Krisztián a Pécsi Törvényszék elnökhelyettesi igazgatási feladatokkal megbízott törvényszéki bírája, dr. Tolnai Judit bírósági titkár – a rendezvény moderátora - és dr. Dülk Tamara bírósági fogalmazó részvételével.
 
A kerekasztal beszélgetést a rendezvény házigazdája dr. Kecskés László dékán nyitotta meg, majd a két részből álló rendezvény első részében, a megjelent diákok meghallgathatták dr. Handó Tünde az OBH elnöke előadását a bírósági életpályával, a fogalmazóvá válással – versenyvizsgával, fogalmazók képzésével – a szakvizsgára felkészítéssel, a gyakorlati tudás megszerzésével, nemzetközi ösztöndíjak lehetőségével, valamint a bíróságok világban elfoglalt helyével kapcsolatban. Dr. Schadt Krisztián törvényszéki bíró a XXI. század bíróságai témakörben, a Baranya megyében működő bíróságok informatikai felkészültségéről, az elektronikus bírósági ügyintézésről, valamint a bíróságok közszférán belüli, egyedinek mondható szerepvállalásáról tartott rövid előadást.
 
Dr. Dülk Tamara az elhatározástól, a fogalmazó válás folyamatáról, a fogalmazóként szerzett tapasztalatairól számolt be az érdeklődő diákoknak. Az előadásokat követő rövid szünetet követően kötetlen kerekasztal beszélgetés keretében a diákok kérdéseket tehettek fel az elhangzottakkal kapcsolatban az előadóknak.
A beszélgetést dr. Berke Gyula rektorhelyettes zárta, pozitívan értékelve a remélhetőleg hagyományteremtő rendezvénysorozat első alkalmát.
 
Pécs, 2016. február 24.