Kinevezték a Gyulai Törvényszék elnökhelyettesét

Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a lefolytatott pályázati eljárás eredményeként 2016. július 1-jétől kezdődően Csepregi-Matus Éva törvényszéki bírót nevezte ki a Gyulai Törvényszék elnökhelyettesévé. A kinevezés hat éves időtartamra szól.
 
Az elnökhelyettesi helyre ketten nyújtottak be pályázatot, melyek közül Csepregi-Matus Éva pályázatát a véleménynyilvánítás során a Gyulai Törvényszék összbírói értekezlete jelentős többséggel támogatta.
 
Elnökhelyettes asszony az Eötvös Loránd Állam- és Jogtudományi Karán 1998-ban szerzett jogi diplomát „cum laude” minősítéssel. Bírósági munkáját 1998-ban a Békéscsabai Városi Bíróságon bírósági fogalmazóként kezdte meg. 2002-ben „jeles” minősítéssel jogi szakvizsgát tett, majd bírósági titkárként folytatta tevékenységét. A Magyar Köztársaság elnöke 2004. május 1-jétől büntető ügyszakos bíróvá nevezte ki. Bírói pályája a Békéscsabai Járásbíróságon indult, vegyes ügycsoportot tárgyalt. 2004. május 15-től nyomozási bíróvá, majd 2011-től fiatalkorúak büntetőügyeit tárgyaló bíróvá is kinevezték.
 
Az akkori nevén Békés Megyei Bíróságon 2010-től kirendeléssel, majd 2011-től – jelenleg is - beosztással megyei elsőfokú büntetőügyeket tárgyal. Ezen tevékenysége során elsődlegesen a kiemelt tárgyi súlyúnak számító élet elleni és hivatali bűncselekményekkel, valamint gazdasági ügyekkel foglalkozik. 2014-ben kirendelés folytán a Debreceni Törvényszéken is ítélkezett. Szakmai rátermettségét bizonyítja, hogy a bírósági munkájának értékelése során valamennyi esetben a legmagasabb minősítéseket kapta meg. Részt vállalt az országosan meghirdetett programokban is, így oktatói és előadói feladatok ellátására osztották be az Országos Bírósági Hivatal Gyermekközpontú Igazságszolgáltatás programjában. 2012 januárjától a Békés Megyei Bíróság Bírói Tanácsának tagja, ugyanezen év februárjától egyúttal a testület elnöke is. Ennek köszönhetően a folyamatos ítélkezési munka mellett közreműködött az igazgatási feladatok ellátásában is. 
 
 
 
G y u l a, 2016. július 01.