Kollégiumi ülés Siklóson

A Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Siklóson, 2014. november 10-11-én megtartotta ez évi második teljes kollégiumi ülését, valamint munkaügyi és közigazgatási rész-kollégiumi üléseit.
 
A teljes kollégiumi ülésen meghívott előadóként részt vett dr. Csorba Anna, az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat munkaügyi koordinátor-helyettese, valamint vendégként dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszékének tanszékvezetője.
 
A teljes kollégiumi ülés napirendjére került a személyiségi jogok sérelme és a sérelemdíj, melyről élvezetes előadást tartott dr. Imre Zita, a Szekszárdi Törvényszék Tanácselnöke. A közigazgatási hatóság tényállás-felderítési kötelezettségét, a Ket. 50. §-a alapján dr. Hum Ferenc, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási bírája az egyes ügytípusok bemutatásával adta elő. 
 
Sor került az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat közigazgatási ügyszakos szaktanácsadójának, dr. Heinemann Csillának az előadására is, aki a legújabb európai bírósági döntésekről számolt be. A kollégiumvezető az 1/2014. PK. vélemény  az ítélet hatályon kívül helyezésével kapcsolatos kérdésekről is beszámolt.
 
2014. november 11-én a munkaügyi rész-kollégiumi ülés napirendjére kerültek az alábbi témák: a munkaviszony helyreállítása az Mt. 65. § (3) bekezdése szerinti védelem alatt álló munkavállalóknál, a kárenyhítési kötelezettség problematikája a jogviszony jogellenes megszüntetése esetén, az Mt. és a Ptk. Késedelmi kamattal kapcsolatos nehézségei, folyamatosan fennálló munkaviszony esetén a ki nem adott szabadság elévülésének kérdése, az Mt. 83. § (1) bekezdésének alkalmazása során a 18,5% járulék levonásának helyzete, a Pp. 255. §-a szerinti egyeztetés, mediáció.
 
A közigazgatási rész-kollégiumi ülések napirendjére kerültek: a becslési eljárás kúriai joggyakorlat elemző csoport munkájának összegzése, az ügyféli minőségen alapuló kereshetőségi jog, közigazgatási perben a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül történő elutasítása.
 
A rész-kollégiumi üléseket követően a kollégiumi tagoknak lehetőségük volt ún. kötetlenebb beszélgetésre a kerekasztal beszélgetések alkalmával.
 
A regionális kollégium megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi munkatervét.
 
Kaposvár, 2014. november 17.