Kollégiumi üléssel egybekötött Mediációs Szakmai Nap a Szegedi Törvényszéken

A Szegedi Törvényszék már korábban is otthont adott olyan rendezvénynek, ahol a bírák a közvetítői eljárás peres eljárással szembeni előnyeivel ismerkedhettek meg.

Az országban elsőként itt indult olyan program, amelyben a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézménye és a Rézler Gyula Mediációs Intézet, mint külső közvetítői szervezetek bevonásával a bírák közvetítőhöz küldhették a feleket konfliktusuk rendezése céljából. A törvényszék területén dolgozó bírók számára tehát nem ismeretlen ez a jogintézmény.

2013. október 3. napján a Szegedi Törvényszék Polgári-Gazdasági Kollégiuma kibővített kollégiumi ülése keretében Mediációs Szakmai Napot tartott, amelynek aktualitását a 2014. március 15. napjával hatályba lépő új Polgári törvénykönyv Családi jog Könyvének két azon rendelkezése adja, amely nevesíti a mediációt: a házasság felbontása és a szülői felügyelet gyakorlása körében.
Ez utóbbiban a bíró kötelezheti a feleket arra, hogy vitájuk megnyugtató rendezése érdekében közvetítői eljárásban vegyenek részt. Az új szabályok alkalmazására a bírósági szervezetnek, a bíráknak, és a bírósági közvetítőnek is fel kell készülniük.

E felkészüléshez nyújt segítséget az OBH Mediációs Munkacsoportja az un. kötelező közvetítéssel kapcsolatos új jogszabályi rendelkezések és a bírósági közvetítő hálózat fejlesztésének bemutatásával.

A Szakmai Napon a Szegedi Törvényszék Polgári-Gazdasági Kollégiumának tagjai, a Szegedi Törvényszék illetékességi területén működő járásbíróságok polgári bírái, titkárai és ügyintézői mellett jelen voltak az alternatív vitarendezések keretében a bíróságokkal együttműködő más szakmai szervezetek, így a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, a Szegedi, a Szentesi , a Csongrádi, a Hódmezővásárhelyi, a Mórahalmi, a Makói, a Kisteleki Járási Hivatalok Gyámhivatalainak képviselői, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó Osztály, a Gyermeksegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Szegedi Ügyvédi Kamara képviselői, valamint a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszékének oktatói és a tanszék mellett működő Tudományos Diákkör tagjai is.

A Szakmai Napra érkezőket dr. Tárkány-Szűcs Babett, a törvényszék megbízott elnöke köszöntötte, aki korábban ellátta a mediációs eljárással kapcsolatos koordinátor bírói feladatokat  a Szegedi Törvényszéken.
A jelelévők ezt követően előadásokat hallgathattak meg dr. Pintérné dr. Pipicz Gizella, a közvetítői eljárással kapcsolatos koordinátori bírói feladatokat ellátó címzetes törvényszéki bírótól és dr. Kallai Violetta, mediátori feladatokat ellátó jásárbírósági titkártól: a Szegedi Törvényszéken zajló mediátori tevékenységről; dr. Tolnai Katalin, az OBH Mediációs koordinátorától: a bírósági mediáció országos gyakorlatáról; Dr. Gyengéné Dr. Nagy Márta, az Országos Bírósági Hivatal Mediációs Munkacsoportjának vezetőjétől: a mediáció jogszabályi hátteréről, különös tekintettel az új Ptk. hatályba lépésével bekövetkező változásokra; valamint dr. Krémer Andrástól, a Rézler Gyula Mediációs Intézet vezetőjétől: a bíróságon kívüli mediációs tevékenységről és annak a bírósági eljárásban történő hasznosításáról.

A Szakmai Nap nem titkolt célja volt - a jogszabályi változások következtében előálló új helyzet bírákkal történő megismertetésén túl - az is, hogy népszerűsítse a mediációt a társ szakmák és hatóságok körében, valamint az, hogy a szakmai szervezetek bevonásával minél hatékonyabbá tegye a közvetítés intézményét.

Szeged, 2013. október hó 03. napja

További képek itt!

Az eseményről tudósított a Szeged TV és a Szeged Ma.