Konferencia a Szegedi Ítélőtáblán

Az Európai Tanács Miniszteri Bizottságának döntése alapján, immár évtizedes hagyomány szerint, minden év októberében tartják a Polgári Igazságszolgáltatás Európai Napját. Ebből az alkalomból - az országos program keretében - a Szegedi Ítélőtábla idén először, az igazságszolgáltatás működése és szervezete iránt érdeklődő egyetemisták részére rendezett konferenciát október 25-én a Szegedi Ítélőtábla dísztermében.
 
A nagy érdeklődéssel kísért eseményen a hallgatók jeles gyakorlati és elméleti szakemberek előadásaiból tájékozódhattak az ítélőtábla mindennapi ítélkezésen túlmutató feladatairól, valamint a szervezetrendszerbe kerülés lehetőségeiről a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karával közösen megvalósított gyakornoki programtól egészen a bírói munka hivatásszerű választásáig.
 
A rendezvényt a Szegedi Ítélőtábla elnöke, dr. Harangozó Attila nyitotta meg. A már korábban megkezdődött, és a bíróságoknak az állampolgárok felé történő nyitás irányába mutató folyamat szerves részeként értékelt konferencia elején kifejtette: a törekvés legfőbb üzenete egyrészt a modern, szolgáltató állam jelenléte, másrészt egy olyan, mindenki által hasznosítható tudás, ismereti kör átadása, ami reményei szerint a résztvevőkön keresztül a társadalom szélesebb rétegeihez is eljut. 
 
Jelenleg a magyar bírósági szervezet folyamatos átalakulás részese, amely jórészt a jogszabályi környezet belső igényből fakadó megváltozásából ered a gyors, operatív, hatékony igazságszolgáltatás érdekében. A rendezvény közvetlen célja, hogy megismertesse a joghallgatókkal, hogy az általuk megszerzett elméleti tudás hogyan és milyen szervezeti keretek között alkalmazható a bírósági gyakorlatban. 
 
Ezt követően a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese, dr. Hámori Attila beszélt a fogalmazóvá és bíróvá válás útjáról, a bírói életpálya szépségeiről és felelősségéről, annak érdekében, hogy a joghallgatók minél inkább kedvet kapjanak ehhez a hivatáshoz, minél több tehetséges és elhivatott leendő kollégát üdvözölhessen a szervezet a tagjai között. A hallgatóknak elmondta, hogy a bírói munka nem vegytiszta ítélkező tevékenység, emellett a kellően agilis és érdeklődő kollégáknak számos lehetősége van tudományos, irodalmi, oktatói, szakmai, illetve igazgatási vezetői munkaterületen is kibontakozni, sőt a jogalkotásban és az Országos Bírósági Hivatal egyes munkacsoportjaiban is részt venni. 
 
A bírák jogállásának bemutatásán keresztül is vonzóvá kívánta tenni ezt az életpálya modellt. Ismertette a mai magyar bírósági szervezetrendszer felépítését, a bekerülés és az előrelépés feltételeit. Nyomatékosan felhívta a figyelmet a pályázáskor figyelembe vehető többletpontok rendszerére, amelyre előzetesen végzett meghatározott tevékenységek révén lehet szert tenni. Mivel a szabályozás e tekintetben is folyamatosan formálódik, megosztotta a hallgatókkal a személyes közreműködése által is létrejött, a közeljövőben várható változásokról szóló koncepciót, amely a jelenlegi hangsúlyok valamelyes eltolódásával az objektív értékelés maximalizálására törekszik.
 
Dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári és Polgári Eljárásjogi tanszékének docense örömét fejezte ki, hogy a hallgatók szép számmal képviseltették magukat. A rendezvény sikere – ahogy mondta – minden bizonnyal a címében megfogalmazott hívószavakban is rejlik, továbbá itt üdvözölte az egyetem és az ítélőtábla között kialakult gyümölcsöző, széleskörű szakmai és tudományos együttműködést. Szólt arról, hogy az országban egyedül a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működik önálló Karrier Iroda, amelynek feladata a végzett hallgatók munkaerőpiacra lépésének elősegítése, támogatása, valamint követése. Az iroda munkájának hatékonyságát igazolja, hogy a friss diplomások 65%-a a végzést követő fél, 30%-a pedig egy éven belül végzettségének megfelelő munkakörben el tud helyezkedni. Ez az időszak rövidebb is lehetne, ha a fiatal pályakezdőknél nem kellene az „utolsó (szabad) nyár” effektusával is számolni. 
 
A szegedi joghallgatók gyakorlatorientált képzésének és nem titkoltan későbbi dél-alföldi elhelyezkedésének elősegítése érdekében jött létre egy 2005-ös ÁROP pályázat nyomán az úgynevezett szakmai gyakornoki program, amelynek keretében a feltételeknek megfelelő hallgatók meghatározott létszámban huzamosabb, 3 hónapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt az egyre bővülő számú fogadóintézményeknél, ahol kollégaként próbálhatják ki magukat. A mára közel 30 résztvevőt számláló, a teljes jogász hivatásrendet felölelő intézmények sorához a Szegedi Ítélőtábla a 2012/13-as tanévben csatlakozott. A gyakornokként eltöltött idő legnagyobb előnyének mind a program szervezői, mind a résztvevői a különféle jogágakat felölelő valós munkatapasztalat - akár sikerélmény - megszerzését tartják, amely a leghatékonyabb segítséget nyújtja a pályakezdő fiatalnak a számára legmegfelelőbb jogterület megtalálásához. 
 
Búcsúzóul dr. Hámori Attila mindenkit a pályázatok beadására bátorított. Tapasztalata szerint van fogadókészség az általa preferált, vidéki törvényszékeken is a tehetséges kollégák iránt. Sokat kell és lehet dolgozni, de emellett biztosított a tudásuknak a más irányú vagy más jogi területen történő továbbfejlesztési lehetősége, így reményei szerint sokaknak sikerült kedvet kapnia a bírói hivatáshoz.