Közigazgatási bírák szakmai találkozója Debrecenben

Az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2016. február 18-19-én Debrecenben megtartotta két napos szakmai konzultációját, amelyen a rövidebb idejű szakmai gyakorlattal rendelkező közigazgatási bírák és a közigazgatási ügyszakban eljáró titkárok vettek részt.
A második napon a rendezvényen részt vettek a tapasztaltabb debreceni közigazgatási bírák és dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetője is.
 
A szakmai konzultáció keretében az első napon a közigazgatási elsőfokú döntésekkel szembeni jogorvoslat tapasztalatait elemezte dr. Drexler Péter a Debreceni Törvényszék tanácselnöke, majd a készülő közigazgatási eljárási kódexre is tekintettel dr. Fazakasné dr. Veszprémy Anna a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal osztályvezetője tartott színes előadást a közigazgatásban a közelmúltban bekövetkezett, illetve a várható változásokról. Dr. Pál Zoltán a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (KMB) bírája a kúriai tanácselnökök és a saját tapasztalatait tolmácsolta az elsőfokú közigazgatási ítéletek kirívó eljárásjogi és anyagi jogi hibáiról. Dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes mutatta be az EUB HÉA irányelvről született újabb ítéletei indokolásának jellemzőit a C-277/14 sz. ügyben hozott ítélet tükrében, illetve ismertette az EASO kutatási anyagát a kvalifikációs irányelv (2011/95/EU irányelv) 15. cikk „c” pontja elemzéséről.
 
A második napon a Közigazgatási Perrendtartásról szóló normatervezetet ismertette dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes, illetve dr. Kalas Tibor kúriai kollégiumvezető beszélt a várható változásokról. Dr. Tóth Szilvia a Debreceni KMB bírája ismertette a 17/2015. és 25/2015. AB határozatokban foglaltak alapján a földforgalmi perek tapasztalatait és a vitás jogalkalmazási kérdéseket.
 
Végül kerekasztal-beszélgetés keretében került sor „izgalmas” jogesetek, a mezei leltárral és a haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos ügy, illetve az érdekházasság az idegenrendészetben problematikájának megvitatására. A vita alapjául szolgáló jogeseteket dr. Kukla Angelika a Gyulai KMB bírája, illetve dr. Szászi Ádám a Debreceni KMB bírája szolgáltatta.
 
A két napos rendezvény záróeseményeként a részt vevők dr. Pál Zoltán, a Debreceni KMB bírája festményeinek kiállítását tekintették meg a Debreceni KMB épületében.
 
Szeged, 2016. február 24.