Közigazgatási egyeztetés alatt az új Polgári perrendtartás tervezete

Az Igazságügyi Minisztérium 2016. áprilisában közigazgatási és társadalmi egyeztetés keretében közzétette az új Polgári Perrendtartás tervezetét. A Kormány jogalkotási programja alapján az új Polgári perrendtartás végleges tervezete 2016. májusában kerül benyújtásra az Országgyűlés elé, és a várhatóan egy éves felkészülési időszakot követően az új Polgári Perrendtartás előreláthatólag 2018. január 1-től lépne hatályba.  
 
Az OBH Új Pp. Munkacsoportja szakmai egyeztetés keretében a korábbi tervezetre észrevételeket tett, amiket az Igazságügyi Minisztérium Szakértői Bizottsága részben elfogadott és már beépített javaslatába.
 
Az OBH a bíróságok bevonásával a jelenlegi tervezetre is meg fogja tenni az észrevételeit, valamint a normaszöveg átalakítására vonatkozó javaslatait.
 
Budapest, 2016. április 28.