A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok vezetőinek tanácskozása

A közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok vezetői 2013. november 8-án tanácskozást tartottak az OBH épületében. A megbeszélés célja az volt, hogy közösen határozzák meg a regionális kollégiumok előtt álló szakmai feladatokat és együtt foglaljanak állást a működésüket érintő problémák megoldása körében.

Az értekezleten az OBH elnöke tájékoztatást adott a közigazgatási és munkaügyi ügyszak 2013. I. félévének országos ügyforgalmi adatairól. Elmondta, hogy jelenleg folyamatban van egy országos felmérés, melynek célja az optimális humán erőforrás elosztás kialakítása.
Hangsúlyozta továbbá  a hatékony kommunikációt és a bírák ítélkező munkáját segítő elektronikus felületek, honlapok kialakításának szükségességét.

A kollégiumvezetők ezt követő értekezletükön egyeztetést folytattak – egyebek mellett - a kollégiumvezető-helyettesek feladatkörének meghatározására, a regionális kollégiumok teljes- és részkollégiumi ülésein hozható határozatok formáira, és az üléseken meghívottként résztvevők körére vonatkozó elképzeléseikről.

A regionális kollégiumvezetők következő ülésüket 2014. január 24-én tartják.