„A közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek perjogi problémái” címmel konferencia a MIA-n

A Kormány a közigazgatási perrendtartás kodifikációjáról szóló 1011/2015. (I. 22.) Korm. határozatában elrendelte a közigazgatási perjog felülvizsgálatát és az önálló közigazgatási perrendtartás kidolgozását. Az Igazságügyi Minisztérium közigazgatási perrendtartás koncepciójának előkészítéséről szóló Jelentése szerint legalább két olyan határterület van, ahol szükséges arról dönteni, hogy ezek a közigazgatási jogvitának is minősíthető jogviták milyen (közigazgatási vagy polgári) bírósági útra tartozzanak: az egyik ilyen határterületet a közigazgatási jogkörben okozott károkkal kapcsolatos perek képezik.

Figyelemmel a jogalkotó jelenlegi bírósági hatáskörök megváltoztatására irányuló, előbbi szándékára, ennek lehetséges következményei feltárása érdekében a Magyar Igazságügyi Akadémia 2015. december 8-án „A közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek perjogi problémái” címmel rendezett konferenciát, – a nyitottság és a szakmaiság jegyében – nemcsak bírák, hanem más hivatásrendek képviselői számára is. Az esemény meghívottai között voltak a Kúria, az ítélőtáblák és a törvényszékek polgári ügyszakban eljáró, valamint a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok bírái mellett a jogi karok közigazgatási, illetve polgári jogi tanszékeinek képviselői, az ügyészi, ügyvédi hivatásrendek tagjai, továbbá az Igazságügyi Minisztérium jogszabály-előkészítésben részt vevő munkatársai.

A konferenciát dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke nyitotta meg, míg a moderátori feladatokat dr. Demjén Péter, az Észak-magyarországi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese, az Országos Bírósági Hivatal “Az önálló közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott” munkacsoportjának elnöke látta el. A konferencia témáját, a közigazgatási perjogi kodifikáció kiemelten fontos kérdését a szakmai nap igyekezett több oldalról megvilágítani. A résztvevők hallhattak előadást a közigazgatási jogkörben okozott károk megtérítése iránti perek elméleti hátteréről, a kodifikáció tervezett irányairól a közigazgatási és a polgári bíró szemszögéből, rövid áttekintést kaphattak az első- és a másodfokú polgári bíróságok jelenlegi gyakorlatának sarokpontjairól, és a közigazgatási szerveken kívüli közhatalmi szervezetek kártérítési felelősségének főbb szempontjairól is, dr. Sugár Tamás, a Kúria bírája, dr. Pribula László, a Debreceni Ítélőtábla bírája, dr. Parlagi Mátyás, a Fővárosi Törvényszék Polgári Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese, dr. Szabó Klára, a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégiumának kollégiumvezetője, valamint dr. Borbás Beatrix ügyvéd, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa előadásában.  
Az előadások gondolatébresztőként szolgáltak az azokat követő konzultáció és workshop számára, amelyen felmerült javaslatokat, megfogalmazott kétségeket és aggályokat az Országos Bírósági Hivatal „Az önálló közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott” munkacsoportja feldolgozza, és jövőbeli tevékenysége során felhasználja.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke nyitóelőadása itt olvasható >>>

Budapest, 2015. december 8.