A közigazgatási perrendtartás koncepciója c. konferenciasorozat második rendezvénye

2015. szeptember 11-én a Kaposvári Törvényszék dísztermében, a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) közös szervezésében valósult meg „A közigazgatási perrendtartás koncepciója” című konferenciasorozat soron következő, második rendezvénye.
 
A konferencián a különböző jogágak képviselői: kormánymegbízottak, kormánytisztviselők, ügyvédek, ügyészek, a régiós (Somogy, Tolna, Baranya, Fejér megye) munkaügyi és közigazgatási ügyszakos bírák vettek részt. Őket is, valamint a a jogtudomány (tanszékvezetők) elméleti képviselőit is dr. Varga Rita regionális kollégiumvezető köszöntötte.
 
dr. Handó Tünde, az OBH elnöke nyitóbeszédében kiemelte, hogy a konferenciasorozat legfőbb célja: a kodifikációs munkálatokról ne csak a közigazgatási ügyszakos bírák, hanem a többi jogág, illetve jogtudomány képviselői is tájékozódjanak. Rámutatott arra is, hogy a konferencia-sorozat rendezvényein kívül a külön erre a célra létrehozott „Az önálló Közigazgatási Perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkacsoport” is a kölcsönös információcserét szolgálja a jogalkotás, valamint a jogalkalmazás között. 
 
Kiemelte, hogy az ügyfelek legfőbb érdeke, hogy olcsó, időszerű és minőségi igazságszolgáltatással találkozzanak.
 
Példaként említette, hogy a közigazgatási és munkaügyi bíróságok néhány évvel ezelőtti felállítása óta az ügyhátralék negyedével, a két évnél tovább húzódó jogviták száma viszont 70%-kal csökkent, így uniós összehasonlításban a magyarországi közigazgatási bíráskodás Európa élvonalába lépett. A munkaügyi bíróságok számos közigazgatási üggyel is foglalkoztak az elmúlt évtizedekben, így a két terület között jelentős átfedés mutatkozott, és a néhány évvel ezelőtti összevonás eredményeként az érkező ügyek arányának változását rugalmasan követték a közigazgatási és munkaügyi bíróságok.
 
A továbbiakban a meghívott előadók a Kpr. előterjesztéssel kapcsolatos saját álláspontjukat ismertették. 
 
Dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina miniszteri biztos a közigazgatási bíráskodás perjogi alapelveiről tartott előadásán túl, a kodifikáció jelenlegi helyzetéről osztott meg hasznos információkat a jelenlévőkkel. 
 
Dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetője a közigazgatási bíráskodás fejlesztésének alapkérdéseiről beszélt, majd helyettese: dr. Tálné dr. Molnár Erika kollégiumvezető-helyettes a közszolgálati jogvitákról ismertette álláspontját.
 
Dr. Vitál-Eigner Beáta, a Fővárosi Törvényszéki Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese az új közigazgatási perrendtartás megalkotásának szükségességét ismertette.
Dr. Fábián Adrián, a PTE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék tanszékvezetője, egyetemi docens a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás változásait ismertette. Előadásában kitért arra, hogy a koncepciónak figyelemmel kell lennie az ügyfél érdekére, mert a javasolt változtatás véleménye szerint magában rejti a közigazgatási eljárások elhúzódásának veszélyét.
 
A Ket. és az új Közigazgatási Pp. gyakorlati összefüggéseiről dr. Varga Tímea, Somogy Megyei Kormányhivatal jogtanácsosa tartotta meg gyakorlati megközelítés alapján színvonalas előadását.
 
Az OBH elnöke által létrehozott „Önálló közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkacsoport” munkáját dr. Sugár Tamás kúriai bíró, a Kpr. kodifikációs munkacsoport tagja ismertette, valamint szakmai előadást tartott a közigazgatási jogvita fogalmáról.
 
Dr. Berke Gyula, PTE ÁJK Társadalombiztosítási és Munkajogi Tanszék tanszékvezetője, a függő munka jogáról, a munkajog tagozódásáról és ennek eljárási kérdéseiről tájékoztatta a résztvevőket, határozott álláspontja szerint a közszolgálati jogvita elbírálása munkaügyi bírósági hatáskört igényel.
 
Dr. Péntek Zsolt, a Kaposvári Törvényszék polgári ügyszakos bírája a közigazgatási jogkörben okozott kárigény érvényesítésével kapcsolatosan mutatott rá fontos eljárásjogi kérdésekre, a dogmatikai és rendszerbeli megközelítés alapján előadásában arra a következtetésre jutott, hogy a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése polgári bíróság hatáskörébe tartozzon.
 
A konferencia zárásaként dr. Sipos Balázs, a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettesének vezetésével az egyes jogászi hivatásrendek képviselői (dr. Hum Ferenc, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság közigazgatási ügyszakos bírája; dr. Varga Tímea, a Somogy Megyei Kormányhivatal jogtanácsosa; dr. Horváthné dr. Márkus Ildikó a Somogy Megyei Főügyészség főügyész-helyettese; valamint dr. Boda Róbert kaposvári ügyvéd) egy kerekasztal-beszélgetés során fejthették ki álláspontjukat a készülő közigazgatási perrendtartással kapcsolatban. 
 
Kaposvár, 2015. szeptember 14.