A KÖZIGAZGATÁSI PERRENDTARTÁS KONCEPCIÓJA” CÍMMEL TARTOTTAK KONFERENCIÁT SZEGEDEN

Negyedik állomásához érkezett az Országos Bírósági Hivatal elnöke által létrehozott „Az önálló Közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkacsoport” és a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok által közösen szervezett „A közigazgatási perrendtartás koncepciója” című országos konferencia-sorozat. A rendezvényt 2015. november 20-án, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium székhelyén, a Szegedi Törvényszék dísztermében tartották.

A Közigazgatási perrendtartás megalkotása kiemelkedő jelentőségű a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának a fejlődésében, amit a konferencia iránti rendkívüli érdeklődés is jelez: a konferencián csaknem 100 fő vett részt. Az eseményen jelen voltak az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium és a Szegedi Törvényszék Polgári Kollégiumának tagjai, emellett ügyészek, ügyvédek, valamint a Szegedi Tudományegyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéke is képviseltették magukat.

A konferenciát dr. Cséffán József, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezetője nyitotta meg, míg a moderátori feladatokat dr. Figula Ildikó, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium kollégiumvezető-helyettese látta el.

Nyitó előadásában dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke (képünkön) hangsúlyozta: ma már természetesnek tekintjük, hogy a közigazgatásnak bírói ellenőrzés alatt kell állnia, illetve hogy lehetőség szerint a bírói kontrollnak még kiterjedtebbnek kellene lennie – ez az igény azonban nem mindig volt ennyire egyértelmű. A Közigazgatási perrendtartás kodifikációja során nem kérdés a közigazgatási bíráskodás létjogosultsága, hanem a jogalkalmazást foglalkoztató dilemmák kerülnek előtérbe: mely bíróság, milyen összetételben és milyen terjedelemben vizsgálhatja a közigazgatás tevékenységét, nem kell-e tartani attól, hogy „sok lesz a per, és kevés a közigazgatás”. Jelenleg több a kérdés, mint a válasz azzal kapcsolatban, hogy pontosan mely ügyek elbírálása is fog közigazgatási bírósági hatáskörbe tartozni; a konferenciák nagyon hasznosak a válaszok kereséséhez, de végső soron a törvényszövegnek kell érdemi és stabil iránymutatást adnia a felülvizsgálható aktusok pontos körére vonatkozóan, mert a bíróság nem ítélkezhet önmagában sem esetjog, „döntvények”, sem pedig jogelméleti fogalmak alapján. Elmondta, hogy az Országos Bírósági Hivatal alapvetően támogatja a Közigazgatási Felsőbíróság felállítását, amely kiemelt jelentőségű, speciális ügyekben járna el. Nem támogatja ugyanakkor, mivel szükségtelennek, és a pertartam csökkentése szempontjából kifejezetten károsnak tartja a társas bíráskodás főszabály szerinti bevezetését. Kételyeket fogalmazott meg továbbá a hivatalbóli eljárás és az anyagi pervezetés koncepciójával szemben.

A Közigazgatási perrendtartás kodifikálásának helyzetéről, az elfogadott szabályozási elvekről, irányokról Prof. Dr. Kengyel Miklós egyetemi tanár tartott részletes, informatív előadást. A közigazgatási perjogi kodifikációval kapcsolatos jogalkalmazói igényekről dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes, a közigazgatási perjog alapkérdéseiről dr. Kalas Tibor, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezetője, a közszolgálati jogviták eljárásjogban elfoglalt helyéről dr. Tálné dr. Molnár Erika, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese, a közhatalmi jogkörben okozott kár elbírálásának vitás kérdéseiről dr. Pribula László, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke, tanszékvezető, habil. egyetemi docens, míg a normakontroll eljárások szabályozásáról dr. Balogh Zsolt kúriai bíró tartott igényes, rendkívül érdekes előadást.

A rendezvény záró eseményeként pódiumvitára került sor dr. Figula Ildikó kollégiumvezető-helyettes, dr. Füzi-Rozsnyai Krisztina miniszteri biztos, dr. Pribula László, a Debreceni Ítélőtábla tanácselnöke és dr. Pál Zoltán a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája közreműködésével. A résztvevők egyebek mellett a közigazgatási társas bíráskodás, illetve a bíróság reformatórius jogkörével kapcsolatos jogalkalmazási és szabályozási kérdéseket vitatták meg.

Dr. Handó Tünde elnök asszony, dr. Demjén Péter, „Az önálló Közigazgatási perrendtartás kodifikációjával összefüggő feladatok ellátásával megbízott munkacsoport” elnöke és dr. Cséffán József kollégiumvezető sajtóbeszélgetésen is ismertette az új Közigazgatási perrendtartás lehetséges hatásait.

További képekért kattintson ide.

Szeged, 2015. november 20.