Közvetítői hálózat Hajdú-Bihar megyében

Míg 2012-ben két közvetítővel kezdődött meg a mediáció, vagyis a bírósági közvetítés a Debreceni Törvényszéken, jelenleg már négy bírósági titkár lát el ilyen feladatokat: a Debreceni Járásbíróságon, a Debreceni Közigazgatási-és Munkaügyi Bíróságon, a Berettyóújfalui Járásbíróságon és a Hajdúböszörményi Járásbíróságon. A közvetítők nemcsak székhelyükön, hanem megyei illetékességgel azokon a járásbíróságokon is lefolytatják a közvetítői eljárást – így Püspökladányban és Hajdúszoboszlón -, amelyek nem rendelkeznek még helyben közvetítővel. A jogszabályi módosításnak köszönhetően 3 bíró is kijelölést nyert e tevékenységre, így a közvetítői hálózat a megye teljes területére kiterjed. A cél az, hogy e még gyermekkorát élő jogintézményt a jövőben minél szélesebb körben vegyék igénybe a polgári jogviták felei.

Az OBH célja az, hogy minden olyan járásbíróságon legyen közvetítő, ahol hét bírónál több tevékenykedik, ezt a Debreceni Törvényszék már most túlteljesítette – mondta el a tájékoztatón dr. Kahler Ilona. A Debreceni Törvényszék elnöke hozzátette: a megyében a kisebb létszámú bíróságok közül Hajdúböszörményben már most van helyben mediátor, de a Püspökladányi és a Hajdúszoboszlói Járásbíróságon is elérhető a közvetítői eljárás.

Dr. Buzsáki Emőke, bírósági titkár, bírósági közvetítő hangsúlyozta: a közvetítői eljárásban a kommunikációnak és a kompromisszumkészségnek van döntő szerepe. Példaként említett egy esetet, amikor egy testvérpár – akik 20 éve nem álltak szóba egymással -, a közvetítés során meg tudta beszélni a fennálló problémát és egyezség is született közöttük.

A Debreceni Törvényszék egyébként az elsők között vezette be az országban a mediációt, illetékességi területén a törvényben meghatározott polgári peres/nemperes eljárások feleinek 2012 végétől van lehetőségük arra, hogy jogvitájukat egy harmadik, semleges személy, mediátor közreműködésével, párbeszéd útján rendezzék.

2012 novemberétől 2013 végéig 23, 2014-ben már 29 kérelem érkezett a Debreceni Törvényszékre bírósági közvetítői eljárás lefolytatására. A közvetítői eljárások zöme családjogi perekhez kötődött – házasság felbontása, lakáshasználat, gyermekelhelyezés, házassági közös vagyon megszüntetése, kapcsolattartás, gyermektartásdíj csökkentése -, de sor került közvetítői eljárásra tulajdoni, birtokháborítási vitákban, tartozás megfizetése, szerződés hibás teljesítése, haszonbér megfizetése iránt indított perhez kapcsolódóan is. A Debreceni Törvényszék 52 közvetítői ügyéből eddig 49 fejeződött be (jelenleg 3 eljárás van folyamatban), és 22 esetben, az ügyek 44%-ában született megállapodás a felek között. Ugyanakkor a megállapodás nélkül zárult eljárások sem hiábavalóak, a közvetítők tapasztalatai szerint ugyanis a mediációban részt vevők egymáshoz való viszonya, hozzáállása, vitakultúrája több esetben pozitív irányban változott a közvetítői üléseket követően.

A Debreceni Járásbíróságon a bírósági közvetítő heti két alkalommal, kedden és csütörtökön 10-12 óráig tart ügyfélfogadást, ahol a felek személyes tájékoztatást kaphatnak az eljárás menetéről, szabályairól. Berettyóújfaluban és Hajdúböszörményben a közvetítők előzetes egyeztetést követően személyesen is adnak felvilágosítást. Az érdeklődők telefonon és e-mailben is megkereshetik a közvetítőket. Valamennyi közvetítő elérhetősége megtalálható a Debreceni Törvényszék honlapján, ahol a mediációról részletes tájékoztató anyag is olvasható. A bírósági közvetítői eljárás megindításához szükséges „Kérelem közvetítői eljárás lefolytatására” nyomtatvány ugyancsak letölthető a honlapról.

Bővebb információ a bírósági közvetítés szabályairól, menetéről>>>
 

Debrecen, 2014. augusztus 29.