„Kúriai esetek” az ELTE ÁJK diákköri előadásán

A Kúria 2015-ben elindította "Kúriai esetek" címmel videós kerekasztal-beszélgetés sorozatát, melyek mindegyike egy már jogerősen lezárt, közfigyelemre számot tartó ügyet dolgoz fel két jogász és két más tudományos-szakmai területen dolgozó szakember részvételével. 2016-ban ennek a beszélgetés-sorozatnak a joghallgatókkal való megismertetése céljából a Kúria felvette a kapcsolatot a jogi karokkal.
 
A beszélgetés- sorozat első állomása az Eötvös Lóránd Tudományegyetem volt 2016. október 11-én, melyen diákköri előadás keretében a 2010. évi vörösiszap-katasztrófa nyomán indult kártérítési perben hozott bírósági döntés részleteit vitathatták meg a hallgatóság tagjai a filmben szereplő szakértőkkel.
Az eseményen részt vett Menyhárd Attila egyetemi tanár, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének vezetője, a Kar dékánja, Solt Pál a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott elnöke, valamint Bod Péter Ákos közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora. Számos érdekes, gondolatébresztő felvetés hangzott el.
 
Budapest, 2016. november 2.