Magas színvonalú és időszerű ítélkezés a Miskolci Törvényszéken

2014. március 13-án a Miskolci Törvényszéken összbírói értekezlet tartottak, ahol dr. Sisák Péter, a törvényszék elnöke beszámolt a törvényszék éves tevékenységéről, előző évi eredményeiről. Meghívottként részt vett dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, aki elmondta, hogy a Miskolci Törvényszéken, mint az ország harmadik legnagyobb bírósági szervezeténél, szakmailag magas színvonalon és – a mennyiségi mutatókkal is alátámasztva - időszerűen zajlik az ítélkezés.

Részt vett továbbá meghívottként az Országos Bírói Tanács képviseletében dr. Sallai Tamás, valamint dr. Balla Lajos, a Debreceni Ítélőtábla elnöke, aki kiemelte, hogy a másodfokú bíróság gyakorlata is alátámasztja a kiemelkedő színvonalú ítélkezést, figyelemmel a nagy arányú helybenhagyásra.

Miskolc, 2014. március 17.