A Magyar Bírói Egyesület közleménye

A kormánypárt vezető politikusa 2013. december 3-án Facebook oldalán közzétett és a médiában is nyilvánosságot kapott nyilatkozatában éles kritikával illetett egy folyamatban lévő ügyben - a kényszerintézkedés tárgyában - hozott nem jogerős bírósági döntést. A megfogalmazott nyilatkozat alkalmas arra, hogy a folyamatban lévő eljárás befolyásolásának a látszatát keltse.

A Magyar Bírói Egyesület, mint a bírák érdekképviseleti szerve - alapszabályának felhatalmazása alapján – köteles fellépni a bírák személyét, a bíróságok tekintélyét támadó megnyilvánulásokkal szemben. Az egyesület határozott álláspontja, hogy más hatalmi ágak képviselői nem fogalmazhatnak meg nem jogerős bírósági döntésekkel szemben elvárásokat.

Magyarország Alaptörvénye C) cikkének (1) bekezdése rögzíti a hatalom megosztásának elvét, míg 26. cikkének (1) bekezdése deklarálja, hogy a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatók.

2013. december 4.