Mailáth Szimpózium a Magyar Igazságügyi Akadémián

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére 2015. július 16. napján két tagozatban (joghallgatói és bírósági) és négy szekcióban (polgári jogi, büntetőjogi, közigazgatási-munkaügyi és európai jogi, valamint bírósági általános igazgatási) tudományos pályázatot hirdetett.
 
A pályázat nyertesei a 2015. december 11-12-én megtartott Consilium Peritorum rendezvényen dr. Handó Tündétől, az Országos Bírósági Hivatal elnökétől és dr. Gyarmathy Judittól, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettesétől már átvették a díjaikat, továbbá fogadták a bíráló bizottságok szekcióvezetőinek az elismerését is.
 
A Magyar Igazságügyi Akadémián a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezésre került 2016. március 18-án a Mailáth György Tudományos Szimpózium, amelyen a 2015. évi Mailáth György Tudományos Pályázat díjnyertes dolgozatainak bemutatására került sor.
 
A szakmai tanácskozásnak teret adó szimpózium megnyitó beszédét dr. Gyarmathy Judit, az Országos Bírósági Hivatal elnökhelyettese tartotta, aki köszöntötte az Országos Bírói Tanács soros elnökét, az egyetemek jogi karainak jelenlévő vezetőit, a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkárát, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara képviselőjét, a meghívott és megjelent törvényszéki elnököket, a bíráló bizottsági tagokat, valamint a díjazottakat és kísérőiket. 
 
A program plenáris üléssel kezdődött, melynek keretében ünnepélyes keretek között átadásra került a díjazottak részére az emlékplakett. Dr. Ábrahám Márta, a Magyar Igazságügyi Akadémia Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályának vezetője bemutatta Székhelyi Mailáth György országbíró, a pályázat névadójának életpályáját, majd dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának kollégium-vezetője összegezte a 2014. és 2015. évi Mailáth György Tudományos Pályázat tapasztalatait. 
A résztvevőknek alkalmuk nyílt arra, hogy a Magyar Igazságügyi Akadémia megújult épületét és ennek keretében Uzonyi Ferenc festőművész kiállítását megtekintsék. Ezt követően a díjazottak szekcióüléseken mutatták be a pályamunkájukat 10-12 perces prezentációval kísért előadás formájában, majd sor került a pályázattal kapcsolatos tapasztalatok kicserélésére valamint konzultációra. 
 
 
Budapest, 2016. március 21.