Már csak két hetük van a betéti társaságoknak a társasági szerződés módosítására

Legkésőbb 2015. március 15-ig kell módosítaniuk létesítő okiratukat azoknak a közkereseti és betéti társaságoknak, amelyek társasági szerződése nincs összhangban az egy éve hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvvel. A közkereseti és betéti társaságok csak abban az esetben kötelesek legfőbb szervi döntéssel a társasági szerződésüket módosítani, ha annak tartalma az új Ptk. kötelező rendelkezéseibe ütközik.
Ezen módosítással kapcsolatos változásbejegyzési kérelem benyújtására a cégbírósághoz további 30 nap áll rendelkezésre, azaz 2015. április 14-ig kell a kérelmet előterjeszteni.

Hajdú-Bihar megyében összesen 5925 közkereseti és betéti társaság működik, közülük eddig jogi képviselő útján 1044 fordult a cégbírósághoz változásbejegyzési kérelemmel, ami az érintett társaságok csaknem 20 százalékát jelenti.

Nem kell a létesítő okiratot módosítani ha az érintett társaság létesítő okiratában általános hivatkozásként a 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseire utal, avagy a társaság vezető tisztségviselőjét nem ügyvezetőként hanem üzletvezetőként vagy képviselőként nevezi meg.

Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új, Ptk-nak megfelelő létesítő okirat bejegyeztetésére irányulnak illeték és közzétételi díj befizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra – jogi képviselő közreműködésével, elektronikus úton.

Amennyiben nem szükséges a társasági szerződést módosítani a cégbírósághoz nem kell a társasági szerződésnek az új Ptk-nak való megfelelését megállapító legfőbb szervi határozatot sem benyújtani.

Debrecen, 2015. február 26.