Második teljes ülését tartotta az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

Az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium Pilisszentkereszten 2014. október 16-17-én megtartotta ez évi második teljes kollégiumi ülését.
 
A teljes kollégiumi ülésen meghívott előadóként részt vettek a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma képviseletében dr. Kalas Tibor kollégiumvezető, Tálné dr. Molnár Erika kollégiumvezető-helyettes, dr. Balogh Zsolt bíró, Szolnokiné dr. Csernay Krisztina bírónő, továbbá a Regionális Kollégiumok képviseletében Dr. Majercsik Erika az FTKMRK kollégiumvezetője, Dr. Vitál-Eigner Beáta a Fővárosi Törvényszék bírája, Dr. Varga Rita a DDKMRK kollégiumvezetője, Dr. Demjén Péter az ÉMKMRK kollégiumvezetője, Tománé dr. Szabó Rita az ÉMKMRK kollégiumvezető-helyettese, Dr. Stefancsik Márta a KMKMRK kollégiumvezetője, Dr. Orosz Andrea a KMKMRK kollégiumvezető-helyettese, Dr. Vilimszky Anna az ÉDKMRK kollégiumvezető-helyettese.
 
A kollégiumi ülés napirendjére kerültek a közigazgatási ítélkezés kúriai tapasztalatai, a Kúria Önkormányzati Tanácsa három éves gyakorlatának tapasztalatai, a diszkrimináció munkajogi ítélkezési gyakorlati kérdései, a másodfokú bíróságok hatályon kívül helyezésével kapcsolatos egyes kérdések, a médiaügyben hozott közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatának gyakorlata, a sérelemdíj megítélésének sajátos szempontjai, a 10.000,- forintot meghaladó eljárási illeték kiszabásával, megfizetésével összefüggésben felmerülő jogalkalmazási nehézségek, egy tanulmány következtetései a Kúria EBH.2014. M. 6. számú határozatának elemzése során, a bírósági tárgyaláson való felvételkészítés és az iratbetekintési jog összefüggései, az Mt. alapelveivel kapcsolatos időszerű kérdések, az üzletszerűség megítélése az adóperekben, a Kúria "előzetes döntéshozatali eljárások kezdeményezésének tapasztalatai" elnevezésű joggyakorlat-elemző csoportja összefoglaló véleményének bemutatása, a közigazgatási és munkaügyi ügyszakot érintő 2013. évi előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének és az Európai Unió Bírósága 2014. évi ügyszakot érintő döntései. Sor került az Európai Jogi Szaktanácsadói Hálózat munkaügyi ügyszakos koordinátor-helyettesének bemutatkozására, illetve a Hálózat munkájának bemutatására. Ismertetésre került a Novell Vibe intranetes felület használata.
 
A regionális kollégium megtárgyalta és elfogadta a 2015. évi munkatervét.
 
Az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium legközelebbi rész-kollégiumi ülését a közigazgatási szakág részére 2014. november 28-án tartja a Szolnoki Törvényszéken.
 
A rendezvényen készült képekért kattintson ide.
 
Szeged, 2014. október 21.