Mediációs konferencia a Szolnoki Törvényszéken

Szakmai konferenciát hívott össze 2014. december 2-án 13.00 órára a Szolnoki Törvényszék kollégiumvezetője, koordinátora „Hogyan tegyük hatékonyabbá a közvetítői eljárást” címmel.

A rendezvényen részt vett az Országos Bírósági Hivatal részéről Dr. Tolnai Kata koordinátor, az OBH Bírósági közvetítés Munkacsoportjának elnöke, Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin és Dr. Szűcs Zoltán, a Fővárosi Törvényszék bírája.

A konferencia megnyitását követően a résztvevők megtekintették a Gyulai Törvényszék mediációról szóló oktatófilmjét, majd Dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin előadásában ismertette, hogy a mediációnak milyen szerepe van a peres eljárásokban.
Dr. Szűcs Zoltán és Dr. Tolnai Kata előadásaiból kiderült, hogy a bírák az ország egész területén egyre gyakrabban élnek a mediáció lehetőségével, figyelemmel a 2013. évi V. törvényben foglaltakra is, a negyedévi statisztikák pedig mutatják, hogy a mediálásra elküldött ügyek száma nő és a megkötött megállapodások száma is ezzel összhangban egyre emelkedik. A sikeres közvetítői eljárás közvetlen eredménye, hogy a peres eljárások száma csökken, az ítélkezés költséghatékonyabb.
Az előadók továbbá gyakorlati útmutatásokkal is szolgáltak arra, hogy a bírák a közvetítés módszerét hogyan tudják majd egyre hatékonyabban alkalmazni.

A konferencia nagyon sikeres volt. Az ott résztvevők teljes körű képet kaptak a közvetítői eljárás jelenlegi rendszeréről és remélhető, hogy a jövőben egyre több, a megyében dolgozó bíró fog élni ezzel a lehetőséggel.

S z o l n o k , 2014. december 3.