Megalakult a Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata

Az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács részvételével megalakult a Balkáni és Euro-mediterrán Térség Igazságügyi Tanácsainak Hálózata. Az erről szóló okiratot ünnepélyes keretek között a 2014. május 12-13-án Bukarestben megrendezett IX. konferencián írták alá Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Magyarország, Moldova, Montenegró, Olaszország, Románia és Törökország igazságügyi igazgatási szervezeteinek képviselői, köztük az OBT delegáltjaként dr. Fazekas Sándor OBT-tag, az OBH elnöke képviseletében pedig dr. Matusik Tamás osztályvezető. Az alapszabály szerinti közgyűléssel, választott elnökkel, állandó titkársággal és öttagú irányító testülettel működő nemzetközi hálózat célja, hogy a jövőben hatékonyabban mozdítsa elő a résztvevők közti együttműködést, ami konferenciák, workshopok, szakmai látogatások, kérdőívek és kutatások szervezésére terjed ki. A tisztviselők megválasztására és a titkárság helyének kijelölésére a következő közgyűlésen kerül majd sor, addig a szervezet Irodájának továbbra is Magyarország ad otthont.

A bukaresti konferencián számos, a demokratikus bírósági igazgatás fontosságát hangsúlyozó beszéd hangzott el. dr. Simon Levente, az OBT tagja a térség igazságügyi együttműködésének történetéről tartott előadást, megemlítve a korábbi magyar kezdeményezéseket is az ügyben. Ezt követően került napirendre a hálózat megalakulása és az alapszabály tervezetének vitája.

A balkáni térség igazságügyi tanácsainak együttműködése 2006-ban kezdődött. A résztvevők évi rendszerességgel megrendezett konferenciák keretében tárgyalták meg az igazságszolgáltatás szakmai, bírósági integritási és igazgatási aktualitásait nagy hangsúlyt fektetve a tapasztalatcserére. A magyar részvétel mindvégig igen aktív volt, a több mint tíz országot érintő konferenciasorozat állandó irodája is hazánkban működött. Tavaly merült fel annak igénye, hogy a találkozókat egy formalizált együttműködés váltsa fel, a részletek kimunkálására a felek egy munkacsoportot hoztak létre. Az öt ország képviselőiből álló testület 2014. március 19-20-án Budapesten, a Magyar Igazságügyi Akadémián tartott ülésén dolgozta ki a hálózat alapszabályának szövegtervezetét azzal a céllal, hogy azt a 2014. évi konferencia elfogadhassa. Az OBH által az OBT közreműködésével szervezett program sikeresnek bizonyult, hiszen a fordulatos tárgyalások eredményeképpen a munkacsoport egy koherens és mindenki által elfogadhatónak ítélt szövegtervezetet készített elő az együttműködés formalizálására.