Megalakult a mediációs munkacsoport Zalaegerszegen

 
Az állampolgárok peres ügyeinek gyorsabb, költségkímélőbb megoldása lehet a bírósági közvetítés. A viszonylag új keletű lehetőség hatékony gyakorlatának megteremtéséért dolgozik  a Zalaegerszegi Törvényszéken nemrég megalakult mediációs munkacsoport.
 
A közvetítés - vagy más néven mediáció - egy olyan, a hagyományos vitarendező (peres) eljárásoktól lényegesen eltérő megoldás, melynek célja, hogy az érintett felek kölcsönös megegyezéssel zárják le vitájukat. A semleges, pártatlan mediátor útmutatásával zajló bírósági közvetítés közbeiktatásával a peres ügy hamar rövidre zárható. Talán így foglalható össze röviden a bírósági mediációs tevékenység, melynek kapcsán 2014. május 12-én mediációs munkacsoport alakult a Zalaegerszegi Törvényszéken. 
 
- A közvetítői tevékenységről szóló törvény múlt évi módosítása folytán új lehetőség a bírósági közvetítő útján történő vitarendezés. Relatíve új dologról van szó, s emiatt részben kiforratlan még a gyakorlat. A fő feladatunk így elsősorban az, hogy a hatékony, gyors, ügyfélbarát működést megteremtsük - mondta a munkacsoportot törvényszéki mediációs koordinátorként vezető dr. Vándor Virág járásbíró. 
 
A munkacsoportban 9 igazságügyi szakember - 7 bíró és 2 titkár - dolgozik azon, hogy Zala megye bíróságain az állampolgárok számára mind ismertebb és teljeskörűbb legyen a mediáció, mely nem keverendő össze a per előtti közvetítéssel. A bírósági mediációs eljárásban ugyanis az vehet részt, akinek peres ügye már folyamatban van. Többek között vitás munkaügyi helyzetek, szerződéses és szerződésen kívüli jogviták (pl.: kártérítési-, szavatossági-, birtokháborítási-, szomszédjogi perek), valamint válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás tekintetében juthatnak egyezségre a felek mediátor segítségével.
 
- Ahhoz, hogy a lakosság tisztában legyen a lehetőségekkel, elengedhetetlen a jó marketing - mondja dr. Vándor Virág.
A munkacsoport vezetője úgy véli, ez a bíróság munkájához kissé távolról kapcsolódó álló fogalom hatékony eszközként szerepelhet az információ továbbításban. A hagyományos eszközök (sajtóközlemény, interjú, cikk) mellett e célra a törvényszék nemrég elindult Facebook oldalát is tervezi a csoport felhasználni, mivel ez egy kötetlenebb felületet jelent, s azon keresztül olyan állampolgárokat is el lehet érni, akik a mindennapokban amúgy nem kerülnek kapcsolatba a bírósági rendszerrel.
 
- Egyelőre még kevesen ismerik a mediáció lehetőségét. Ha polgároknak jogvitájuk van, az első, ami az eszükbe jut, még mindig a bíróság, illetve a per, pedig számos esetben sokkal egyszerűbben és hamarabb megoldhatók a problémák. Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy a mediáció a lehetőségét hatékonyan, a jogszabálynak megfelelően alkalmazzuk, hogy kooperáljunk, tapasztalatokat cseréljük a területen dolgozókkal, valamint megismertessük a nagyközönséggel a  a bírósági közvetítés  lehetőségét - fejtette ki dr. Vándor Virág.
Zala megyében területén a Keszthelyi- és a Nagykanizsai Járásbíróságokon is vannak már mediációra kijelölt bírák (akik sosem lehetnek azonosak a per bírájával). A Zalaegerszegi Törvényszéken működő mediátorként működő bírósági titkár (korábbi bíró) előtt pedig már több megegyezés jött létre a perlekedő felek között.
 
 
A mediáció kapcsán további információk kérhetők:
 
Dr. Vándor Virág 
Mediációs munkacsoport vezető
Zalaegerszegi Járásbíróság
Telefon: 06/92/501-000/ 105 mellék 
 
Dr. Vértényiné dr. Futó Gabriella 
bírósági közvetítő
Zalaegerszegi Törvényszék, 8900 Zalaegerszeg, Várkör 2. „A” épület I. emelet 129. 
Telefon: 06/92/501-000/ 2334 mellék 
vagy 06-30-9850742
 
 
 
Zalaegerszeg, 2014. május 15.