Megjelent a Joghatóság az átdolgozott Brüsszel I. rendeletben Kommentár E-book formátumban

2015. január 10. napjától új időszámítás kezdődött az Európai Unión belüli határon átnyúló polgári, gazdasági és munkaügyi jogvitákban. Ettől az időponttól ugyanis az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó az átdolgozott Brüsszel I. rendelet (1215/2012/EU rendelet), amely a joghatóság meghatározásával az említett ügyeket elosztja a tagállamok között.
 
A külföldi elemmel rendelkező jogviták száma hazánkban évről-évre növekszik, és ez magával hozza a különböző nehézségű nemzetközi magánjogi kérdések megoldását. E jogi problémák között szép számmal jelennek meg a megoldásra váró joghatósági kérdések is.
 
Az új uniós jogforrásra tekintettel az európai jogi szaktanácsadói hálózat 2016. év elején a gyakorló bírák részére elkészített az új Brüsszel I. rendelet joghatósági rendelkezéseihez egy kommentárt. 
 
A szerzők a kommentár írásakor – a teljesség igénye nélkül – a gyakorlatban felmerülő problémák megválaszolására törekedtek.
 
Szerzők:
 
Dr. Barkóczi Balázs
Dr. Gothárdi Enikő
Dr. Kéri Zsuzsanna
Dr. Molnár Tibor Tamás,
Dr. Simonné dr. Gombos Katalin
Dr. Simon Károly László
 
Az elkészülését követően Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal Elnöke és Dr. Osztovits András, az európai jogi szaktanácsadói hálózat koordinátora felkarolta a kommentár megjelentetését és terjesztését. Ennek köszönhetően nemrégiben elkészült a hivatalos E-book kiadvány.
 
Budapest, 2016. szeptember 26.