Megnyílik az elektronikus ügyintézés lehetősége valamennyi polgári peres eljárásban és a büntető ügyszakban

Az Országgyűlés 2015. június 9-én elfogadta a T/4648 számú törvényjavaslat részeként a polgári perrendtartásról szóló 1952.évi III. törvény módosítását és  az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4643. számú törvényjavaslatot.
 
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény Hetedik részének módosított szabályai – a törvényszék első fokú hatáskörébe tartozó pereken túlmenően - valamennyi polgári peres ügyben 2015.július 1-jétől lehetővé teszik, hogy a fél vagy képviselője – a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, okirati bizonyítékot és ezek mellékletét választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.
 
Az egyes büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról  szóló  törvényjavaslat az Országos Bírósági Hivatal kezdeményezésére a Büntetőeljárásról szóló törvényt kiegészíti a 69/D. §-al, amely lehetőséget teremt a terhelt védőjének, hogy az összbüntetésbe foglalás (Be. 574. §) és az utólagos összbüntetésbe foglalás (Be.575.§.) iránti indítványát, valamint ezen indítványok visszavonását a bíróság e célra biztosított elektronikus rendszerén keresztül is benyújthassa.
 
Az elektronikus kommunikáció igénybevételéhez szükséges alapvető információk és a jelenleg igénybe vehető elektronikus kommunikáció használatához szükséges űrlapok már jelenleg is elérhetők a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal oldalon.  
 
Az Országos Bírósági Hivatal az elektronikus kommunikáció kiterjesztésére vonatkozó törvények hatályba lépését követően elérhetővé teszi a kiterjesztett elektronikus kommunikáció igénybevételéhez szükséges űrlapokat és ügyleírásokat.
 
Az elektronikus ügyintézés alkalmazása a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál történő regisztrációt követően  az Ügyfélkapu (www.magyarorszag.hu) igénybevételével  lehetséges.    
 
Budapest, 2015. június 15.