Megtartotta második teljes ülését a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium

2014. április 14. napján került megrendezésre a Dél-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium második teljes ülése a Kaposvári Törvényszéken.

Első napirendi pontként dr. Varga Rita kollégiumvezető írásbeli előterjesztése alapján megtárgyalásra került a kollégiumvezető 2013. évről szóló beszámolója. Előadta, hogy a kollégium 2013. január 01-én került felállításra, a tényleges kollégiumi munka csak kinevezését követően, 2013. júniusában kezdődött el. Az első lépés a kollégium szervezeti kereteinek kialakítása, a technikai feltételeinek biztosítása és az infrastruktúra kiépítése volt. Bejelentette, hogy a Kaposvári Törvényszékkel kötött, 2014-re szóló megállapodás egész évre biztosítja a kollégium működését, amiért köszönetet mondott a Kaposvári Törvényszék elnökének. Köszönetét fejezte ki a többi törvényszék elnökeinek is a regionális kollégiummal történő együttműködésükért és támogatásukért. A beszámolót a jelenlévő kollégiumi tagok egyhangúlag elfogadták.

A délelőtti program további részeként dr. Heinemann Csilla, európai jogi szaktanácsadó-koordinátor tartott prezentációt a megújuló európai jogi szaktanácsadói hálózatról, és az előzetes döntéshozatali eljárásról.

Ezt követően dr. Király Kornélia, a Kaposvári Törvényszék Cégbíróságának csoportvezetője előadása került sorra a jogi személyeket érintő, az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépése miatt bekövetkezett változásokról.

Ezután dr. Vörös Viktor, a Kaposvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság titkára tartott bemutatót a Novell Vibe intranetes oldalról.

Ezután Dr. Varga Rita kollégiumvezető és dr. Sipos Balázs kollégiumvezető-helyettes ismertették az előterjesztésüket a bizonyítási teher problematikájáról. A téma előadása során számos hozzászólás, hasznos javaslat is elhangzott.

A délelőtti programot a Regionális Kollégium ügyrendjének kiegészítése zárta.

A délután folyamán külön közigazgatási és munkajogi részkollégium megtartására került sor.

A közigazgatási részkollégiumon dr. Wéber Gabriella, az új földforgalmi törvényről szóló tájékoztatását dr. Heinemann Csilla előadása követte „Határozatszerkesztés kezdő közigazgatási bírák számára” címmel.

A munkaügyi részkollégiumon elsőként dr. Rendeki Ágnes, a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság elnöke ismertette a Pécsi Törvényszék tanácselnökeinek és a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Elnökének munkacsoporti elemzését a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeiről, illetve ezek joggyakorlatáról a régió területén.

Ezt követően Deutschné dr. Kupusz Ildikó, a Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökének írásbeli előterjesztése alapján a regionális kollégium megvitatta „A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló” törvény egyes vitás kérdéseit.

Mindkét téma megvitatása során hasznos hozzászólások, javaslatok hangoztak el, amely lehetőséget teremtettek az ítélkezési gyakorlat egységesítésére régión belül.

Kaposvár, 2014. április 15.