Megtették az első lépéseket Szekszárdon is

2016. szeptember 5. napján került sor a Szekszárdi Törvényszéken az OBH által meghirdetett „Fenntartható Fejlődés Program” keretében arra az operatív értekezletre, amelynek rendeltetése az e program keretében vállalt kötelező és önkéntes feladatok megvalósítása részfolyamatainak megvitatása, az egyes vállalásokhoz kapcsolódó cselekvési tervek rögzítése, illetőleg a felelős személyek kijelölése.
 
Az értekezleten azon bírák, igazságügyi alkalmazottak és fizikai dolgozók vettek részt, akik a törvényszék - nevezett program jegyében benyújtott - pályázatának valamely feladatvállalására leadták jelentkezésüket
 
 
 
Elsőként dr. Csullag Józsefné törvényszéki elnök ismertette a projekt teljesítését elősegítő cselekvési terv fontosabb célkitűzéseit, majd az egyes szekciók kijelölése, illetőleg ennek megfelelően az érintett dolgozók csoportosítása következett az általános ismertetőt követően tartott szekcióülésekre.
 
 
 
 
 
Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2016. április 22. napján hirdette meg a „Fenntartható Fejlődés Programot”, amelynek rendeltetése a korábbi „A szolgáltató bíróságért!” elnevezésű kezdeményezés folytatásaként annak eredményeinek a megtartása és újabb stratégiai célok elérése a költséghatékonyság elve mentén a saját személyi állomány aktív közreműködésével, illetőleg ezek elérése érdekében bevezetett proaktív kezdeményezések, munkaszervezési megoldások, vezetői intézkedések elismerésének lehetővé tétele.
 
A Program alapvetően három pillérre épül, amelyek közül az első, egyben legfajsúlyosabb a magas színvonalú, időszerű ítélkezés területén elért eredmények megtartása és fejlesztése, a második pillér a bírák és igazságügyi alkalmazottak számára méltó életpálya biztosítása, a harmadik elem pedig az ügyfélkapcsolatok és a bírósági kommunikáció kiszélesítése, fokozása a bíróságok szolgáltató jellegének érvényre juttatása érdekében.
 
 
A Szekszárdi Törvényszék az OBH-hoz eljuttatott pályázatában széles körben tett vállalásokat, amelyek a következő operatív célokhoz sorolhatók be: kevesebb tapasztalattal rendelkező bírák szakmai fejlődésének támogatása, dolgozói elégedettségmérés, kommunikáció-érzékenység felmérés, panasznapi eljárásrend kidolgozás, ügyfélcharta kidolgozás, ügyfél-elégedettség mérés kidolgozása.
 
 
 
Az egyes szekciók kialakítása is a fenti témaköröknek megfelelően történt, amelyek ülésein a szekcióvezetők irányításával az érintett alkalmazottak megtették az első lépéseket az általuk vállalt feladatok hatékony megvalósítása érdekében az egyes részfeladatokért felelős személyek és vonatkozó részhatáridők egyidejű meghatározása mellett.
 
A Program keretében tett vállalások eredményes megvalósulását igazoló dokumentációt a bíróságoknak 2016. október 31. napjáig kell eljuttatni az OBH részére, ezen időtartamban további szekcióülések megtartása is várható a törvényszéken a pályázat sikerének biztosítása érdekében.
 
Szekszárd, 2016. szeptember 7.