Meséből a valóságba - Nyitott Bíróság kiadvány született a Tatabányai Törvényszéken

A Tatabányai Törvényszék több hónapos munka során kialakított a „Nyitott bíróság” program számára egy kiadványt, azzal a céllal, hogy a diákok – ide értve az általános iskolásokat és középiskolásokat egyaránt – könnyen megérthessék, mi az a bíróság, mi történik ott, hogy mi is pontosan az, amit tárgyalásnak és bírósági közvetítésnek nevezünk. A kiadvány részletesen tartalmazza a legfontosabb fogalmak kifejtését és a tanulók számára érthető bemutatását, amely példák szemléltetésével válik kézzelfoghatóvá, Harry Potter kalandjaiból kölcsönvett epizódok jogi szemmel való értékelése során.

A kiadvány a Meséből a valóságba címet kapta, pontosan azért, hogy a gyerekek nyelvén keresztül, érthető módon lehessen valóságos, komoly dolgokat, konfliktushelyzeteket bemutatni. Érzékeltettük a valóság és a mese közötti különbségeket, kiemeltük, hogy minden tettünk következménnyel jár, így gondolkodásra és mérlegelésre hívjuk fel a figyelmet. Nem szerettünk volna abba a hibába esni, hogy a bűncselekmény fogalmát enyhébb színben tüntessük fel, ezért kiemeltük azt is, hogy a helytelen, mások ellen ártó cselekedetekért büntetés jár.

A kiindulópont tehát a konfliktus és az abból teremtődő konfliktushelyzetek adták, amelyek kezelése minden esetben szükségszerű, azonban olykor ez igény kérdése, míg máskor törvényszerű, hogy „intézményesített” megoldást találjuk a problémáink kezelésére.

Az egyre bővülő, újabb és újabb fogalmakat bevezető szöveg szerkesztésénél külön ügyeltünk arra is, hogy színes formátumban jelenjenek meg a kiemelt, éppen tárgyalt fogalmak, hogy az egyes fejezeteket, vagy kapcsolódó gondolategységeket buborékba helyezett kérdésfelvetéssel indítsuk. Az illusztráció kapcsán is törekedtünk az egységes megjelenésre és arra, hogy a kiadványban szereplő karakterek szórakoztató és színes formában jelenjenek meg.

Részletezésre kerül a bíróságon igénybe vehető kétféle eljárás, melyekből a versengő magatartás terepét a peres eljárás, míg az együttműködő magatartást a közvetítői eljárás hivatott bemutatni. Megmagyarázandó terminussá vált a bíró, az ügyész és az ügyvéd hármasa, de meghatároztuk például az ítélet, a mediáció, a jogvita és az igazság fogalmakat is, melyeket a kiadvány folyó szövegén túl egy kulcsfogalmakat ábrázoló oldalon is összefoglaltunk.

Játékos, könnyed sorvezetőnek is szántuk a kiadványt, amely tanítja a diákokat a felelősségvállalásra, a konfliktushelyzetek ésszerű, átgondolt megoldására, mert „A béke nem a konfliktus hiánya, hanem a konfliktus kezelésének képessége.” (Millmann)

AZ ELKÉSZÜLT KIADVÁNY ITT ÉRHETŐ EL!

Tatabánya, 2015. június 8.