Módosulnak az elektronikus kapcsolattartás szabályai

2015. december 16. napján kihirdetésre került az Egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló 2015. évi CCXII. törvény, mely módosítja a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseit.

A módosuló rendelkezések szerint a polgári perekben és törvényi rendelkezés alapján más polgári eljárásokban, valamint a közigazgatási és munkaügyi perekben 2016. január 01. napjától 2016. június 30. napjáig választható, míg 2016. július 01. napjától kötelező a bírósággal való elektronikus kapcsolattartás a jogi képviselővel eljáró felek, a gazdálkodó szervezetek, valamint a közigazgatási szervek számára.

Az elektronikus kapcsolattartásra történő eredményes  felkészülés érdekében kialakításra került az E-PER 2016 menüpont, mely itt tekinthető meg.

Budapest, 2015. december 18.