Nagy sikerű Civil Információs Nap Zalaegerszegen

A várt részvevők kétszerese érkezett  2015. december 4-én a Zalaegerszegi Törvényszékre a  törvényszék és a Zala Megyei Civil Információs Centrum szervezésében megtartott Civil Információs Napra.
 
A törvényszék és megyei civil információs központot működtető Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 2015. szeptember 24-én kötött együttműködési szerződést. A megállapodás célja: a civil szervezetek informáltságának elősegítése, a nyilvántartási eljárások gyorsítása, az elektronikus eljárások előtérbe helyezése, különös tekintettel arra, hogy az egyesületek és az alapítványok 2016. március 15. napját követően jogszerűen csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján működhetnek. 
 
A megyénkben nyilvántartott, működő civil szervezetek csaknem ¾-e 2015 decemberéig  nem hozta összhangba létesítő okiratát az új Ptk. rendelkezéseivel, s a közelgő határidő, valamint az azt megelőző ügydömping elkerülése miatt fontos a civilek tájékoztatása e tekintetben.  Azt, hogy milyen nagy szükség van erre ( s a civilek más, aktuális teendőkről való tájékoztatására) mi sem bizonyítja jobban, minthogy több mint 90 résztvevővel zajlott a Zalaegerszegi Törvényszék és a  Zala Megyei Civil Információs Centrum szervezésében a törvényszék dísztermében megtartott Civil Információs Nap. 
 
Több mint 90 résztvevővel zajlott az információs nap a törvényszéken
 
Az eseményt dr. Csanádi Lajos, a Zalaegerszegi Törvényszék elnökhelyettese nyitotta meg, majd „A civil szervezetek változásbejegyzési eljárása problémái; a létesítő okiratok összhangba hozása az új Ptk. rendelkezéseivel” címmel tartott előadást az alapítványoknak dr. Füredi Mátyás, a zalaegerszegi, illetve – az egyesületeknek -  dr. Tauber Ákos, a Szombathelyi Törvényszék bírósági titkára, akiknek előadását szimultán gyakorlati útmutatással egészítette ki dr. Kovács Orsolya ügyvéd. A „civil egyablakról” dr. Rongáné dr. Dominkó Ildikó, a NAV Zala Megyei Adóigazgatósága osztályvezetője tájékoztatta a résztvevőket, munkatársa, Kóbor Szilvia pedig az 1 %-os felajánlásokhoz kapcsolódó aktualitásokat ismertette. A kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának főosztályvezető-helyettese, Deák Ferenc a közfoglalkoztatás aktuális kérdéseit taglalta, míg Horváth Rita, a Zala Megyei Civil Információs Centrum irodavezetője a „Civil szervezetek működési célú támogatása - NEA 2016.”  címmel a civilek anyagi lehetőségeinek bővítését célzó pályázati rendszert mutatta be. 
 
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Zalaegerszegi Törvényszék és Zala Megyei Civil Információs Centrum tervei között szerepel egy újabb, hasonló szakmai nap megrendezése még  2016. március 15-e előtt.
 
Zalaegerszeg, 2015. december 8.