Növekvő ügyforgalom, kiegyensúlyozott ítélkezés a Debreceni Ítélőtáblán

2016 I. félévében a Debreceni Ítélőtáblán az előző évből 330 ügy maradt folyamatban összesen 1322 ügy érkezett. 1403 ügyet fejezett be az ítélőtábla, ugyanakkor 201 június 30-án 249 ügy maradt folyamatban.      
 
A polgári ügyszak az előző évről maradt 249, illetve az idén érkezett 865 ügyből 924 ügyet fejezett be. 2016. június 30-án 190 ügy volt folyamatban. 2016 I. félévében Debreceni Ítélőtábla büntető ügyszaka az előző évről maradt 81 és az idén érkezett 457 ügyből 479 ügyet fejezett be, ugyanakkor 2016. június 30-án 59 ügy maradt folyamatban. A saját ügyeik mellett a debreceni táblabírák 2016-ban is besegítenek a Fővárosi Ítélőtáblának. 2017 szeptember 30-ig 100 polgári és 40 büntető ügy befejezését fogja elvégezni a Debreceni Ítélőtábla.                                                                                                                
 
 
A Debreceni Ítélőtábla továbbra is ellát regionális oktatási feladatokat, szervezi a törvényszéki bírák továbbképzését és segíti az egységes jogegységi gyakorlat kialakítását. A szakmai képzések mellett az ítélőtábla szervezésében a Terrorelhárítási Központ a bíróságok biztonságáért címmel rendeztek képzést Budapesten. Az országban először a Debreceni Ítélőtáblán 2015-ben tartott rendezvény tapasztalatai alapján merült fel az igény arra, hogy a bírákat tájékoztatni kell arról, hogyan tudnak fellépni a bíróságon belüli lehetséges erőszakos cselekményekkel szemben. Az ország bíróságairól érkező 59 bírónak és 46 igazságügyi alkalmazottnak a TEK szakemberei többek között arról tartottak interaktív előadást, hogy hogyan lehet egy kiszámíthatatlan szabályok szerint működő szituációból sikeresen kiszabadulni. Az előadások után egy szimulált túszhelyzetben vehettek részt a bírák. Ennek kapcsán a TEK szakemberei felhívták a figyelmet, hogy a rendőrség és az arra kiképzett szervezet feladata megoldani a túszhelyzetet, a túsznak pedig egyetlen dolga van csak, túlélni a szituációt.                              
A nemzetközi kapcsolatok továbbépítése és a szakmai együttműködés megerősítése érdekében a Debreceni Ítélőtábla 2015 évi évértékelő összbírói értekezletének kiemelt vendége volt Andrei Claudiu Rus a Nagyváradi Ítélőtábla elnöke, Laura Simona Baican bírónő, a Nagyváradi Ítélőtábla elnökhelyettese és Loreley Emese Mirea-Gajdó bírónő a Nagyváradi Törvényszék bírája. A két táblaelnök 2016 szeptemberétől a büntető és polgári ügyszakot érintő szakmai együttműködésben állapodott meg. Az első találkozónak a Nagyváradi Ítélőtábla ad majd otthont.
 
 
Dr. Csiki Péter kollégiumvezetői mandátumának lejártával az Országos Bírósági Hivatal elnöke, Dr. Handó Tünde, 2016. július hó 1-től 2022. június hó 30-ig Dr. Pribula Lászlót, a Debreceni Ítélőtábla bíráját nevezte ki az ítélőtábla polgári kollégiumvezetőjének. Ugyanakkor az OBH elnöke Dr. Csiki Péter bíró urat a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény alapján tanácselnöknek nevezte ki. Dr. Pribula László a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett „summa cum laude” minősítéssel. 1997. és 1998. között ügyvédjelölt volt, majd a Debreceni Városi Bíróságon 1998. és 2000. között bírósági fogalmazóként, illetve 2000. és 2004. között bírósági titkárként dolgozott. Bírói működését 2004. június 1-jén kezdte meg, 2010. február 1. napjától a Debreceni Törvényszékre, 2012. december 1-től pedig a Debreceni Ítélőtáblára nevezték ki bírónak.
 
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszékének vezetője, habilitált doktor. A kodifikációs munkabizottságok, a minisztériumi szerkesztőbizottság, és az Országos Bírósági Hivatal által létesített munkacsoport tagjaként részt vesz a polgári- illetve a közigazgatási perrendtartási kodifikációs tevékenységben is.
 
 
Változatlanul nagy az iskolák érdeklődése a Nyitott Bíróság program iránt. A statisztikai adatok szerint 2015. december végéig az ítélőtábla munkatársai perszimulációkon, osztályfőnöki órákon, intézménylátogatásokon, csaknem 1000 diákot tájékoztattak a bírósági rendszer működéséről, a jogkövető magatartás fontosságáról, valamint a jogi pálya lehetőségeiről. A minél színvonalasabb és tartalmasabb tájékoztatás érdekében a Debreceni Ítélőtábla és a Debreceni Törvényszék 2015 decemberében együttműködési megállapodást kötött az Ifiházzal. Ennek köszönhetően még több diákot tudunk 2016-ban bevonni a programba. Az I. félévben eddig 350 diák vett részt a programban.
 
Debrecen 2016. szeptember 2.