Nyilatkozatot tettek a 2012-ben felmentett bírák

A 2013. április 2. napjától hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az Alkotmánybírósági döntéssel érintett valamennyi bírónak választási lehetősége volt a bírói szolgálati viszonyban folytatni az ítélkező tevékenységet. Ebben az esetben a nyugellátás együtt folyósítási tilalmára figyelemmel, ezen összeférhetetlenségi ok felszámolásáról is nyilatkozni kellett. Ez alól a bírák akkor mentesülhetnek, ha - a bírói szolgálati viszonyon belül – a rendelkezési állományt választják. A rendelkezési állományban lévő bíró nem csupán ítélkező munkát, de  bírósági közvetítő tevékenységet vagy igazgatási feladatokat is elláthat. Akik az előbbi két lehetőséggel nem kívántak élni, átalánykártérítésre váltak jogosulttá.

A korábbi munkaügyi perek jogerős bírósági döntései alapján már ismételten kinevezett 65 bíró közül 29 fő kérte a felmentését. Az összességében 229 bíróból – ide értve a pert nem indított bírókat is – 56 fő választotta az ítélkező munka folytatását. A törvényi rendelkezések szerint az érintett 17 tanácselnök továbbra is ebben a tisztségben dolgozik. Az igazgatási vezetők közül négyen folytatják korábbi tisztségükben a munkájukat. A távozó bírák juttatásainak elszámolása az egyes bíróságok feladata. Ennek a pénzügyi fedezetét a 2012. évi fejezeti költségvetési tartalék visszahagyása szolgálhatja.

A rendelkezési állományt most egyetlen bíró választotta. Ez a lehetőség azonban továbbra is nyitott mindazon bírók számára, akik a következő tíz évben érik el az öregségi nyugdíjra való jogosultságot. A bírák felső korhatára ugyanis - 2022. december 31-ig - fokozatosan csökken 70 évről, 65 évre.

Az Országos Bírósági Hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy a megüresedett bírói álláshelyek a nyilvános pályázatok útján mielőbb betöltésre kerüljenek. A pályázatok kiírásakor mérlegelni fogja az egyes bíróságok munkaterhében mutatkozó különbségeket is.

Budapest, 2013. május 8.