Nyitott bíróság a Gyulai Törvényszéken

A békési Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulóinak 30 főből álló csoportja 2014. április 24-én a „Nyitott Bíróság” program keretében ellátogatott a Gyulai Törvényszékre. A tanulókat és kísérőiket Sztrungáné dr. Tóth Tünde kollégiumvezető asszony köszöntötte. 
 
Ezután a diákok nagy érdeklődéssel figyelték, ahogyan a Gyulai Törvényszék Biztonsági Szolgálatának munkatársai bemutatják az épületbe történő beléptetés rendjét, az átvizsgálás folyamatát. Ezt követően dr. Marton Erika bírósági fogalmazó körbevezette a tanulókat a Gyulai Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék épületében, és ismertette az épület történetét. A látogatók megtekinthettek egy tárgyalótermet, és rövid tájékoztatást hallhattak az épület egyes irodáinak rendeltetéséről.
 
A körbevezetést követően Sztrungáné dr. Tóth Tünde kollégiumvezető asszony általános jogismeretekkel kapcsolatos előadást tartott a tanulóknak, melyben kitért a hatalmi ágak megosztására, az egyes közjogi és magánjogi jogágakra, a bírósági szervezetrendszer felépítésére, a bíróvá válás feltételeire és folyamatára. A kollégiumvezető asszony felhívta a diákok figyelmét a bírák, ügyészek, ügyvédek tevékenységének különbözőségeire, illetve ezen személyek bírósági eljárásokban betöltött szerepére. A tanulók életkorára figyelemmel külön kiemelte a körültekintő eljárás fontosságát az egyes szerződések megkötésénél, és a kötelezettségvállalások következményeit.
 
A program végén perszimuláció keretében dr. Borombós Árpád bírósági titkár és bírósági közvetítő irányításával a tanulók egy házassági bontóper tárgyalását játszhatták el. Ennek során a diákok belehelyezkedhettek a peres felek, a tanúk, illetve jogi képviselőik pozíciójába. Dr. Borombós Árpád ismertette a tanulókkal a tárgyalótermi viselkedés és öltözködés alapvető szabályait, továbbá rövid tájékoztatást nyújtott az újonnan bevezetett jogintézmény, a bírósági közvetítés lényegéről, céljáról és szabályairól.